Course detail

Interior

FA-INT-TAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Department

Department of Spatial Design (UPT)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

DLABAL, Stanislav a Emanuela KITTRICHOVÁ. Nábytek, člověk, bydlení. Základy navrhování nábytku a zařizování bytových interiérů. Praha, 1981. (CS)
NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. čes. vyd. Praha: Consultinvest, 2000. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
JOCHER, Thomas, Sigrid LOCH, Walter STAMM-TESKE, et al. Raumpilot. Stuttgart: Kraemer, c2010. ISBN 9783782815277. (DE)
KOTRADYOVÁ, Veronika a kol. Dizajn nábytku: vývoj, navrhovanie, terminologia, typologia, ergonimia, materialy, konštrukcie, technilogia. 1. vyd. V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2009. 281 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3006-8. (SK)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 1 credit, compulsory