Course detail

Building elements 2

FA-PS2-KAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

e-learning autora (CS)
SEDLÁČKOVÁ, Marie a Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ. Pozemní stavitelství: kreslení stavebních konstrukcí a výkresů pozemních staveb. Brno: PC-DIR, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0738-7 (CS)
MATOUŠKOVÁ, Dagmar. Pozemní stavitelství. [Díl] 1. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7078-503-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a84d9120-e5c2-11e5-bdc9-005056827e52 (CS)
ČSN – řady 01 a 73 (CS)
BILL, Zdeněk a Vladimír ŽĎÁRA. Zastřešení budov. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1998. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-902460-8-7. (CS)
VINAŘ, Jan. Historické krovy: typologie, průzkum, opravy. Praha: Grada, 2010. Stavitel. ISBN 978-80-247-3038-7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:e04966c0-2aa7-11e5-8cc8-005056827e52 (CS)
CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. Praha: Grada, 2009. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:8067b0a0-de70-11e4-8565-005056827e52 (CS)
HÁJEK, Václav, Luděk NOVÁK a Jindřich ŠMEJCKÝ. Konstrukce pozemních staveb 30: kompletační konstrukce. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3. (CS)
Odborné časopisy: Stavitel, Stavba, Materiály pro stavbu, Architectural Review, Architecture et Technique, Detail (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory