Course detail

Load-bearing structures 3

FA-NK3-KAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SOLAŘ, J. Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Grada Publishing, a. s. Praha, 2008. (CS)
REINPRECHT L., ŠTEFKO J. Dřevěné stropy a krovy. Typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. ABF, a. s., Nakladatelství ARCH. Praha, 2000. ISBN: 80-86165-29-9 (CS)
Hulla, J., Turček, P. Zakladanie stavieb. Vydavatelstvo Jaga group Bratislava 1998 (CS)
ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7. (CS)
Pume, D., Košatka, P. Betonové konstrukce 20, Zděné konstrukce, Navrhování podle Eurokódu 6, I. a II. díl. Vydavatelství ČVUT 1998 (CS)
MASOPUST, Jan. Zakládání staveb 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-800-1058-374. (CS)
MASOPUST, Jan. Zakládání staveb 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-800-1059-388. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

22 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Seminar

12 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Field trip

4 hours, optionally

Teacher / Lecturer