Course detail

Specialized design studio A3

FA-SA3-AAcad. year: 2020/2021

In this course students elaborate a one semester project and develop their knowledge gained in the previous bachelor study program on a selected topic. The topics of the design studio A3 are mainly devoted to the issue of the city and the urban landscape. The course develops the skills of the future architects focusing on the theoretical and conceptual part of the design.

Department

Department of Urban Design (UU)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5. (CS)
GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, xi, 261 s. : il. (převážně barev.), plány ; 26 cm. ISBN 978-80-260-2080-6. (CS)
LYNCH, Kevin, Lenka POPELOVÁ a Jaroslav HUŤA. Obraz města = The image of the city. Praha: Polygon, 2004, xi, 202 s. : il., plány. ISBN 80-7273-094-0. (CS)
SITTE, Camillo a Vladimír BURIÁNEK. Stavba měst podle uměleckých zásad. 2. české vyd. ÚÚR : ABF, 2012, 111 s. : il., 1 portrét, plány, faksim. ; 23 cm. ISBN 978-80-87318-21-8. (CS)
SCHLAFFEROVÁ, Hannelore. City: Život v ulicích plánovaného města. Zlín: Archa, 2017. ISBN 978-80-87545-48-5. (CS)
OSWALT, Philipp. Shrinking cities. New York: Distributed by D.A.P./Distributed Art Publishers, 2006. ISBN ISBN978-3-7757-1682-6. (EN)
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Brno: Host, 2012, 207 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. ISBN 978-80-7294-592-4. (CS)
KRATOCHVÍL, Petr. Veřejný prostor v ohrožení?: aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018, 143 stran : ilustrace. ISBN 978-80-88283-18-8. (CS)
Zlatý řez (časopis). Praha: Zlatý řez. ISSN 1210-4760. (CS)
Česká architektura (ediční řada). Praha: Prostor. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The fundamental method of teaching is the design studio which accentuates the long-term individual work of students. The course is based on the method “teaching by doing”, i.e. gaining of knowledge and skills when applying them in the practice. The significant part of the course is the presentation of the design at the design critiques, consultations and critical discussion with the supervisor and other specialists. Depending on the topic, the complementary methods could be field trips or workshops. It is admissible to work on the design studio project in groups.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

To complete the course successfully, students must submit a completed studio project in time. The required content and extent of the studio project reflects the assigned topic and is defined by the work supervisor at the beginning of the semester.

The grading scale is given in Article 14 of the Study and Examination Rules of BUT. The recommended grading scale is the following:
– A: excellent project showing personal contribution, all aspects and components of the project are excellent
– B: very good project, or excellent project with partial deficiencies
– C: good project, skillfully designed and technically correct
– D: skillfully designed and technically correct project with partial deficiencies
– E: sufficiently developed project, with all assigned tasks completed, and complies with the legal requirements (standards)
The works which do not meet the minimal requirements (specified as E) are graded failed (grade F).

The supervisor is authorised to ask the students to study parallel or prerequisite selective courses.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Semester block schedule:
I. Analysis of a place and assignment, field trip, work on the concept
II. Development of architectural, operation and structural and/or urban design
III. Completion of the project, work on the presentation of the project

Aims

The course develops the students´ knowledge and skills needed to create a quality architectural and urban design in their future independent work as an architect-urbanist.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Students must attend one consultation a week at the times specified by their supervisor and the in-semester design critiques. Students must submit a design project that meets the requirements specified by the supervisor at the beginning of the semester.
The design project must be submitted by the deadline specified by the directive The rules of study at FA, and any changes must be stated before the students register.
In the case of an apology and with approval of the teacher it is possible to substitute personal participation with online participation in the studio.

Classification of course in study plans

  • Programme N_A+U Master's, 1. year of study, summer semester, 15 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Studio work

104 hours, optionally

Teacher / Lecturer