Course detail

Diploma Seminar (S-PST)

FAST-CH008Acad. year: 2019/2020

At the seminar, the student will prepare a study of the building construction of the building, which will serve as a basis for preparing the documentation for the implementation of the project, including analysis of possible options.

Department

Institute of Building Structures (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Learning outcomes of the course unit

1. Textová část bude tvořit Technickou zprávu ke stavební části jedné z řešených staveb. 2. Výkresová část bude zaměřena na dispoziční a architektonické řešení stavby včetně uvažovaného konstrukčního i materiálového řešení a bude obsahovat:
a) situační řešení umístění objektu na pozemku, jeho polohové a výškové osazení do terénu včetně terénních úprav, napojení na inženýrské sítě a veřejnou komunikaci v měřítku 1:200,
b) půdorysy všech navržených podlaží s rámcovými kótami nosné konstrukce a rozměrů jednotlivých místností v měřítku 1:100;
c) svislý charakteristický řez navrženým objektem s rámcovými kótami (konstrukční a světlé výšky podlaží, celkové výšky částí objektu v měřítku 1:100
d) pohledy v měřítku 1:100
Rozsah i obsah obou částí bude v úvodu semestru i během zpracovávání individuálně upřesňován vedoucím učitelem předmětu.

Prerequisites

The prerequisite for graduating are theoretical knowledge of building structures overview and the ability to combine knowledge from previous courses Civil Engineering, Science buildings, concrete and masonry structures, technological structures, wooden buildings, Building Physics and Building Materials.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Aim of the course Diploma seminar is to prepare students for further continuation of the course project CH06 Specialized (S-PST) in the winter semester of 2nd year master's degree program for the processing of the thesis.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Classification of course in study plans

  • Programme N-P-E-SI (N) Master's

    branch S , 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

  • Programme N-K-C-SI (N) Master's

    branch S , 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

  • Programme N-P-C-SI (N) Master's

    branch S , 1. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer