Course detail

Culture of Speech and the Generation of Texts

FEKT-CKPTAcad. year: 2019/2020

Course offers theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation togehter with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well education texts.

Learning outcomes of the course unit

Students will be able to explain basic terms of Communiaction Psychology, aplly theoretical knowledge to actual situation as well as to assess performance efficacy of their colegues from seminary. Students define subject of Communication Psychology, list prototypical interpretation of nonverbal gestures, analyse communiaction strategies of complex situations.

Prerequisites

The subject knowledge on the secondary school level is required.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Pease, L.: Řeč těla. Praha , Portál 2005.
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
Praško, J., Prašková, H.: Asertiviotu proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
Smejkal, V.: Lexikon společenského chování pro úspěšné managery a podnikatele. Praha, Grada Publishing 1993, 2002.
Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar 1995.
Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
Dohalská, M. a kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme – kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont 1985.
Kohout, J.: Rétorika – Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.
Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně. Brno, 2003.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.Teaching methods: preaching, discussion, training presentation.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Requirements for completion of a course supossed minimally 80% sucess in final test and realisation at least one presentation in 10 minute durationRequirements for completion of a course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

I. Communication
II. Formality protocol
III. Rhetoric
IV. Presentation
V. Creating the texts

Aims

Basic knowledge of formality protocol, enlergement of communication and presentation skills, often used in the education practice.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

80% of presence in lectures and seminaries.The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.

Classification of course in study plans

 • Programme EEKR-BC Bachelor's

  branch BC-AMT , 1. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-EST , 1. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-MET , 1. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-SEE , 1. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-TLI , 1. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-AMT , 2. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-EST , 2. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-MET , 2. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-SEE , 2. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-TLI , 2. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-AMT , 3. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-EST , 3. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-MET , 3. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-SEE , 3. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
  branch BC-TLI , 3. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Fundamentals seminar

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning