Course detail

Algorithmization

FP-AP_1Acad. year: 2019/2020

The course focuses on the following topics: general fundaments and principles of programming, algorithmization, familiarization with a development tool and its environment.

Learning outcomes of the course unit

Students will be made familiar with theoretical and practical knowledge of the philosophy of creating simple as well as more sophisticated applications on the basis of knowledge of general programming techniques and algorithms including knowledge of concrete development tool.

Prerequisites

1. Knowledge of the using of PC (theoretical and practical) 2. Knowledge of the operating system MS DOS, MS Windows XP, 7

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Satrapa Pavel : Pascal pro zelenáče , Neocortex, Praha 2000, ISBN: 8086330036 (CS)
Piotr Wróblewski : Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Brno 2004, ISBN: 8025103439 (CS)
Hála Tomáš : Učebnice Pascalu, Computer Press, Brno 2003, ISBN: 8072267337 (CS)
Putz Karel : Pascal - pokročilejší programátorské techniky, Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1266-6 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Conditions for awarding the course-unit credit:
1. Active participation in seminars will be assessed by the teacher.
2. Success example of credit
The specific rules will be published on the first lecture.

Form of examination is combined and composed of two parts:
1. Written part – creation of concrete application (programs, function, procedure..)
2. Oral part - followed by an oral examination if it will be necessary

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Přednášky:
1. Číselné soustavy, převody, rozhodovací tabulka, výroková logika, ASCII a ANSI tabulka
2. Algoritmus, základní vlastnosti, vývojový diagram
3. Vývojové prostředí daného programovacího jazyka
4. Základní pojmy, ordinální datové typy, strukturované datové typy
5. Proměnné, konstanty, typy, návěští, deklarace, inicializace, přiřazení
6. Programy, knihovny, tvorba vlastních podprogramů
7. Větvení programů, jednoduché a složené podmínky
8. Cykly s konstantním počtem opakování, s podmínkou na začátku a na konci cyklu
9. Procedury a funkce, přetěžování, privátní a veřejné podprogramy
10. Textové soubory, čtení, zápis, čtení numerických hodnot,
11. Typové a netypové soubory, jednoduchá kopírka
12. Ladění, optimalizace a dokumentace programu
13. Základní třídící a vyhledávací algoritmy

Aims

The main objective of the course is to provide students with the theoretical as well as practical fundamental knowledge necessary for creating simple user programmes, basic operations and techniques in the areas of programming and algorithmization within Turbo Pascal Interface. Also dealt with is the implementation of these algorithms in the field of economics and mathematics.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Control of results of independent work on assigned tasks. In case of absence from seminars, teacher can set elaboration of additional task.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's

    branch BAK-MIn , 1. year of study, winter semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Computer-assisted exercise

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning