Course detail

Structural Design

FA-SPRAcad. year: 2019/2020

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Stavební informační systém ABF: Katalogy stavebních výrobků a materiálů (CS)
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (CS)
Monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury a stavitelství (CS)
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění (CS)
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme ARCHURB Bachelor's

    branch ARCH , 4. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory