Course detail

Special Methodology of Forensic Engineering - Forensic Engineering in Civil Engineering

ÚSI-DSE04Acad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

OŠLEJŠEK, J., BRADÁČ, A. Znalecká činnost ve stavebnictví. VUT v Brně - ÚSI, 1994
Příslušné právní předpisy
Časopis Soudní inženýrství, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.
WITZANY, J a kol. PDR – poruchy, degradace a rekonstrukce. ČVUT v Praze, 2010 (CS)
TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Spolehlivost stavebních konstrukcí. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2004 (CS)
MANN, R. Defects – free buildings. McGgraw – Hill professional, New York, 2007 (CS)
BRADÁČ, A a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 1997 (CS)
MARSHALL, D., WORTHING, D., HEATH, R. Understandig Housing Defects. EG Books, London, 2009 (CS)
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSoIP Doctoral

    branch SOI , 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory-optional

  • Programme DSoIK Doctoral

    branch SOI , 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer