Course detail

Building evaluation and appraisal in relation to urban planing and architectural values

ÚSI-DSD13Acad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BUKOVSKÝ, J. a kol. Dějiny stavitelství, Brno, CERM, 2001 (CS)
DRÁPAL, J. Úvod pro projektování architektury a urbanismu, VUT FAST Brno, 2010 (CS)
GREED, C. H. Introducing Town Planning, Longman Scientific & Technical, London, 1994 (CS)
HAAS, F. Vývoj architektury a umění v novověku, Brno: ES VUT, 1987 (CS)
HOLLINSWORTH, M. Architektura 20. stol., Columbus Bratislava, 1993 (CS)
KNOX, P. Urban social Geography, an Introduction, Longman Scientific & Technical, Harlow, 1995 (CS)
KOCH, W. Malý lexikon architektury, Tatran, Bratislava, 1971 (CS)
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7. (CS)
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X (CS)
HOECKER, CH. Architecture – a concise history, Laurence King, London, 2000 (CS)
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3. (CS)
WATKIN, D. A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSoIP Doctoral

    branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

  • Programme DSoIK Doctoral

    branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer