Course detail

General principles of property valuation

ÚSI-DSD03Acad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BRADÁČ, A. a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 1997 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. vydání, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2008 (CS)
BRADÁČ, A., KREJČÍŘ, P., SCHOLZOVÁ V. Úřední oceňování majetku. 2014 resp. aktuální k danému roku, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2014 (CS)
IVSC - Mezinárodní oceňovací standardy IVS. SAEZ Bratislava, aktuální vydání. (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Soudní znalectví. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2010 (CS)
KLEDUS, R. Znalecký objekt v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 2, s. 63-75. ISSN 1211-443X (CS)
KLEDUS, R. Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 3, s. 115-132. ISSN 1211-443X (CS)
KLEDUS, R. Systémové vymezení oceňovacího znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 175-187. ISSN 1211-443X (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. I - Oceňování motorových vozidel. VUT v Brně - ÚSI, Ministerstvo spravedlnosti, 1990 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku. VUT v Brně - ÚSI, 1999 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. VUT v Brně - ÚSI, 1999 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. VIII - Oceňování movitého majetku. VUT v Brně - ÚSI, 1999 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. IX - Oceňování podniků. VUT v Brně - ÚSI, 2001 (CS)
Časopis Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme DSoIP Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer