Course detail

Building Physics

ÚSI-ERSTFAcad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Basic orientation in the problems of building physics necessary for simple technical description of individual building components, constructions and objects in terms of real estate activity.

Prerequisites

Basic general knowledge at level of bachelor´s degree graduate.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v posledním platném znění. (CS)
Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií v posledním platném znění. (CS)
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov v posledním platném znění. (CS)
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (CS)
Soubor aktuálních ČSN zejména řady 73 v posledním platném znění. (CS)
Ficker, T.: Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. (CS)
Vaverka, J., a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, VUT Brno, VUTIUM, 2006. (CS)
Čuprová, D., Mohelníková, J., Čupr, K.: Denní osvětlení budov – Návody pro cvičení, CERM, s.r.o. Brno 2002. (CS)
Technické podklady výrobců stavebních materiálů a konstrukcí (tištěné, internetové), odborné články ze stavebnictví. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme REI_P Master's, 1. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Seminar

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer