Course detail

Business Web Portals

FP-PWP-AAcad. year: 2020/2021

Přednášky
1.Základní informace, architektura Sharepointu
2.Správa knihoven dokumentů a seznamů,tvorba a nastavení knihoven seznamů
3.Možnosti seznamu a knihoven, tvorba vzorců a výpočtových hodnot
4.Pracovní postupy, tvorba a nastavení workflow, pracovní postup SPD
5.Propojení s MS Office, Integrace MS Outlook, Excel, Access, Project
6.Správa oprávnění, změna oprávnění na úrovni knihovny, seznamu, webu, zabezpečení
7.Typy obsahu, tvorba nových typů obsahu, součásti typu obsahu
8.Navigace, panel snadné spuštění, horní navigace
9.Aplikace, výchozí šablony aplikací, oznámení, kontakty, diskusní příspěvky
10.Tvorba webového obsahu a webové části
11,Excel services, služba Excel Services, webová část Excel Web Access
12.Směrování obsahu, web projektu, podnikový wikiweb
13. Šablony webu, knihovna formulářů, auditování a uchovávání

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

O'CONNOR, E. Mistrovství ve Windows Sharepoint Services 3.0, 1. vyd.640 s. Praha: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1962-4 (CS)
KOCH, M. Podnikové webové portály. Scriptum (připravuje se). Brno, 2019. (CS)
ECCHER, C. Profesionální webdesign. Praha: Computer Press, 2010. 672 s. ISBN 978-80-251-2677-6 (CS)
WELLING, L. PHP a MySQL - kompletní průvodce vývojáře. Praha: Computer Press, 2017. 800 s. ISBN 978-80-251-4892-1 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Přednášky
1.Základní informace, architektura Sharepointu
2.Správa knihoven dokumentů a seznamů,tvorba a nastavení knihoven seznamů
3.Možnosti seznamu a knihoven, tvorba vzorců a výpočtových hodnot
4.Pracovní postupy, tvorba a nastavení workflow, pracovní postup SPD
5.Propojení s MS Office, Integrace MS Outlook, Excel, Access, Project
6.Správa oprávnění, změna oprávnění na úrovni knihovny, seznamu, webu, zabezpečení
7.Typy obsahu, tvorba nových typů obsahu, součásti typu obsahu
8.Navigace, panel snadné spuštění, horní navigace
9.Aplikace, výchozí šablony aplikací, oznámení, kontakty, diskusní příspěvky
10.Tvorba webového obsahu a webové části
11,Excel services, služba Excel Services, webová část Excel Web Access
12.Směrování obsahu, web projektu, podnikový wikiweb
13. Šablony webu, knihovna formulářů, auditování a uchovávání

Aims

Cílem předmětu je seznámit student s tvorbou podnikových webových portálů prostřednictvím moderních portálových technologií, založených na principu správy, sdílení a oběhu dokumentů v rámci podnikové informační infrastruktury. Studenti budou seznámeni s možnostmi tvorby internetových a intranetových stránek, které umožňují vystavovat a spravovat dokumenty, vyhledávat potřebné informace, a v neposlední řadě navrhovat, sledovat a řídit pracovní postupy. Získané informace lze použít jako nástroj rozhodování managementu.

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer