Course detail

Company Establishment and Company Management

FEKT-MZRPAcad. year: 2015/2016

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení společnosti. Společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Computer Press Brno, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0592-X
KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení podniků. Studijní text pro obor Podnikové finance a obchod. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2003, 128 s. ISBN 80-214-2513-X

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme EEKR-M1 Master's

    branch M1-KAM , 1. year of study, summer semester, 4 credits, optional interdisciplinary

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Fundamentals seminar

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer