Publication detail

The influence of environment on the systems reliability 1/2

JIRGL, M. HAVLÍKOVÁ, M. BRADÁČ, Z.

Original Title

Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2

Czech Title

Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2

English Title

The influence of environment on the systems reliability 1/2

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek je první částí článku, jehož cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Tato část se zabývá vyjádřením spolehlivosti pomocí spolehlivostních ukazatelů a rozborem podmínek v letectví a slouží jako úvod do problematiky hodnocení spolehlivosti leteckého vybavení.

Czech abstract

Tento článek je první částí článku, jehož cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Tato část se zabývá vyjádřením spolehlivosti pomocí spolehlivostních ukazatelů a rozborem podmínek v letectví a slouží jako úvod do problematiky hodnocení spolehlivosti leteckého vybavení.

English abstract

This article is the 1st part of article, which goal is to describe operation conditions in aviation and to show the dependence of reliability parameters of systems at contemplated conditions with the so-called standard condition reliability parameters used in common reliability analyses. This part deals with an expresion of reliability using reliability indicators and with an analysis of aviation conditions. This part is the introduction to the evaluating the aviation equipment reliability.

Keywords

system reliability, reliability indicators, failure rate, aviation conditions

RIV year

2013

Released

30.04.2013

Publisher

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE

Location

Praha

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

URL

BibTex


@article{BUT99776,
 author="Miroslav {Jirgl} and Marie {Havlíková} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Vliv prostředí na spolehlivost systémů 1/2",
 annote="Tento článek je první částí článku, jehož cílem je popsat provozní podmínky v letectví a ukázat, do jaké míry se změní spolehlivostní parametry systému při uvažování těchto podmínek oproti spolehlivostním parametrům získaným pro tzv. standardní podmínky, které se běžně při analýze spolehlivosti používají. Tato část se zabývá vyjádřením spolehlivosti pomocí spolehlivostních ukazatelů a rozborem podmínek v letectví a slouží jako úvod do problematiky hodnocení spolehlivosti leteckého vybavení.",
 address="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 chapter="99776",
 institution="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 number="1",
 volume="6",
 year="2013",
 month="april",
 pages="1--8",
 publisher="VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE",
 type="journal article"
}