Publication detail

Usage of independent component analysis for searching of epileptic foci in BOLD fMRI datasets

SLAVÍČEK, T. LAMOŠ, M. MAREČEK, R. JAN, J.

Original Title

Využití analýzy nezávislých komponent pro hledání epileptického ložiska v BOLD fMRI datech

Czech Title

Využití analýzy nezávislých komponent pro hledání epileptického ložiska v BOLD fMRI datech

English Title

Usage of independent component analysis for searching of epileptic foci in BOLD fMRI datasets

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Použití analýzy nezávislých komponent k nalezení zdroje epileptické aktivity v mozku. Pro výběr komponenty bylo použito srovnání s pooperační maskou.

Czech abstract

Použití analýzy nezávislých komponent k nalezení zdroje epileptické aktivity v mozku. Pro výběr komponenty bylo použito srovnání s pooperační maskou.

English abstract

The use of independent component analysis to find the source of epileptic activity in the brain. Postoperative mask was used to component selection.

Keywords

fMRI, EEG, ICA, epilepsy

Released

04.04.2013

Publisher

Univerzita Palackého v Olomouci

Location

Olomouc

Pages from

35

Pages to

35

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT99118,
 author="Tomáš {Slavíček} and Martin {Lamoš} and Radek {Mareček} and Jiří {Jan}",
 title="Využití analýzy nezávislých komponent pro hledání epileptického ložiska v BOLD fMRI datech",
 annote="Použití analýzy nezávislých komponent k nalezení zdroje epileptické aktivity v mozku. Pro výběr komponenty bylo použito srovnání s pooperační maskou.",
 address="Univerzita Palackého v Olomouci",
 booktitle="9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance - sborník abstrakt",
 chapter="99118",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Palackého v Olomouci",
 year="2013",
 month="april",
 pages="35--35",
 publisher="Univerzita Palackého v Olomouci",
 type="abstract"
}