Publication detail

Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu

Original Title

Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu

Czech Title

Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu

Language

cs

Original Abstract

Cílem práce je návrh metodiky určení a vyhodnocení odhadu trvanlivosti u betonů z betonového recyklátu metodami hodnotícími kvalitu povrchové vrstvy betonů.

Czech abstract

Cílem práce je návrh metodiky určení a vyhodnocení odhadu trvanlivosti u betonů z betonového recyklátu metodami hodnotícími kvalitu povrchové vrstvy betonů.

BibTex


@inproceedings{BUT98561,
 author="Michal {Stehlík} and Věra {Heřmánková} and Tomáš {Stavař}",
 title="Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu",
 annote="Cílem práce je návrh metodiky určení a vyhodnocení odhadu trvanlivosti u betonů z betonového recyklátu metodami hodnotícími kvalitu povrchové vrstvy betonů.",
 address="VUT FSI, ARSM",
 booktitle="Recycling 2013",
 chapter="98561",
 edition="Vensen",
 howpublished="print",
 institution="VUT FSI, ARSM",
 year="2013",
 month="march",
 pages="38--44",
 publisher="VUT FSI, ARSM",
 type="conference paper"
}