Publication detail

Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce

KLEDUS, R. SEMELA, M. MAXERA, P. KUNOVSKÝ, M. KŘIŽÁK, M.

Original Title

Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce

Czech Title

Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru jízdy vozidla je přechod osvětlen z levé strany. Chodec je uprostřed silnice chráněn ostrůvkem, který je označen příkazovou značkou „objíždění vpravo“. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce. U každé jízdy je posuzována nebezpečnost jízdní situace a je provedeno vyhodnocení zvolené strategie. Výsledky této analýzy vychází z rozsáhlých jízdních zkoušek, které byly uskutečněny v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS – Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforshung z Rakouska v roce 2010.

Czech abstract

Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru jízdy vozidla je přechod osvětlen z levé strany. Chodec je uprostřed silnice chráněn ostrůvkem, který je označen příkazovou značkou „objíždění vpravo“. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce. U každé jízdy je posuzována nebezpečnost jízdní situace a je provedeno vyhodnocení zvolené strategie. Výsledky této analýzy vychází z rozsáhlých jízdních zkoušek, které byly uskutečněny v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS – Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforshung z Rakouska v roce 2010.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT97799,
 author="Robert {Kledus} and Marek {Semela} and Pavel {Maxera} and Martin {Kunovský} and Michal {Křižák}",
 title="Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce",
 annote="Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru jízdy vozidla je přechod osvětlen z levé strany. Chodec je uprostřed silnice chráněn ostrůvkem, který je označen příkazovou značkou „objíždění vpravo“. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce. U každé jízdy je posuzována nebezpečnost jízdní situace a je provedeno vyhodnocení zvolené strategie. Výsledky této analýzy vychází z rozsáhlých jízdních zkoušek, které byly uskutečněny v úzké spolupráci Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu EPIGUS – Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforshung z Rakouska v roce 2010.",
 address="ÚSI VUT v Brně",
 booktitle="ExFoS 2013 - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků",
 chapter="97799",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ÚSI VUT v Brně",
 year="2013",
 month="january",
 pages="68--105",
 publisher="ÚSI VUT v Brně",
 type="conference paper"
}