Publication detail

Parametrická studie průběhu rychlosti proudění v pultové dvouplášťové provětrávané střeše na vstupní rychlosti.

Original Title

Parametrická studie průběhu rychlosti proudění v pultové dvouplášťové provětrávané střeše na vstupní rychlosti.

Czech Title

Parametrická studie průběhu rychlosti proudění v pultové dvouplášťové provětrávané střeše na vstupní rychlosti.

Language

cs

Original Abstract

Studium proudění a jeho modelování je zaměřeno především na návrh dvouplášťových provětrávaných střech, které jsou v českých normách doporučovány pro budovy s vlhkým provozem. Pro modelování je využit program ANSYS [1], který využívá metodu CFD. Základním problémem návrhu provětrávaných dvouplášťových střech je navržení optimální tloušťky vzduchové mezery. Z prvních modelů bylo zjištěno, že minimální výška přiváděcího otvoru je 0,3 m, při menší výšce proud vzduchu nepronikne do vzduchové mezery, ale odrazí se od atiky a stočí se nad střechu. Ze studie vyplývá, že rychlost proudění v bodě uprostřed vzduchové mezery je v drtivé většině menší, než v přiváděcích a odváděcích otvorech. V tomto bodě také rychlost poměrně kolísá, oproti bodům v otvorech, v nichž je závislost rychlosti proudění na rychlosti větru poměrně stabilnější, viz Graf.1. Maximum rychlosti ve vzduchové mezeře nastává pro rychlost 14 m.s-1, a to 12.75 m.s-1.

Czech abstract

Studium proudění a jeho modelování je zaměřeno především na návrh dvouplášťových provětrávaných střech, které jsou v českých normách doporučovány pro budovy s vlhkým provozem. Pro modelování je využit program ANSYS [1], který využívá metodu CFD. Základním problémem návrhu provětrávaných dvouplášťových střech je navržení optimální tloušťky vzduchové mezery. Z prvních modelů bylo zjištěno, že minimální výška přiváděcího otvoru je 0,3 m, při menší výšce proud vzduchu nepronikne do vzduchové mezery, ale odrazí se od atiky a stočí se nad střechu. Ze studie vyplývá, že rychlost proudění v bodě uprostřed vzduchové mezery je v drtivé většině menší, než v přiváděcích a odváděcích otvorech. V tomto bodě také rychlost poměrně kolísá, oproti bodům v otvorech, v nichž je závislost rychlosti proudění na rychlosti větru poměrně stabilnější, viz Graf.1. Maximum rychlosti ve vzduchové mezeře nastává pro rychlost 14 m.s-1, a to 12.75 m.s-1.

BibTex


@inproceedings{BUT97781,
  author="Tomáš {Bartoš} and Jan {Pěnčík} and Libor {Matějka}",
  title="Parametrická studie průběhu rychlosti proudění v pultové dvouplášťové provětrávané střeše na vstupní rychlosti.",
  annote="Studium proudění a jeho modelování je zaměřeno především na návrh dvouplášťových provětrávaných střech, které jsou v českých normách doporučovány pro budovy s vlhkým provozem. Pro modelování je využit program ANSYS [1], který využívá metodu CFD. Základním problémem návrhu provětrávaných dvouplášťových střech je navržení optimální tloušťky vzduchové mezery. Z prvních modelů bylo zjištěno, že minimální výška přiváděcího otvoru je 0,3 m, při menší výšce proud vzduchu nepronikne do vzduchové mezery, ale odrazí se od atiky a stočí se nad střechu. Ze studie vyplývá, že rychlost proudění v bodě uprostřed vzduchové mezery je v drtivé většině menší, než v přiváděcích a odváděcích otvorech. V tomto bodě také rychlost poměrně kolísá, oproti bodům v otvorech, v nichž je závislost rychlosti proudění na rychlosti větru poměrně stabilnější, viz Graf.1. Maximum rychlosti ve vzduchové mezeře nastává pro rychlost 14 m.s-1, a to 12.75 m.s-1.",
  booktitle="In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov, Česká republika",
  chapter="97781",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="october",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}