Publication detail

Numerické 2D a 3D modelování teplotního pole atiky a jejich vzájemné porovnání

Original Title

Numerické 2D a 3D modelování teplotního pole atiky a jejich vzájemné porovnání

Czech Title

Numerické 2D a 3D modelování teplotního pole atiky a jejich vzájemné porovnání

Language

cs

Original Abstract

V dnešní praxi se lze setkat s tím, že pokud projektant provádí numerické modely stavebních konstrukcí za účelem posouzení tepelných mostů a s tím spjatou kondenzaci vodní páry v dané konstrukci. Velmi často se posuzuje pouze ve 2D numerických modelech. Z toho důvodu byly vytvořeny čtyři detaily provedení zateplení atiky ve 2D a 3D teplotním poli. Následně porovnává teploty v koutě u jednotlivých variant numerických modelů detailů ve 2D a 3D zobrazení.

Czech abstract

V dnešní praxi se lze setkat s tím, že pokud projektant provádí numerické modely stavebních konstrukcí za účelem posouzení tepelných mostů a s tím spjatou kondenzaci vodní páry v dané konstrukci. Velmi často se posuzuje pouze ve 2D numerických modelech. Z toho důvodu byly vytvořeny čtyři detaily provedení zateplení atiky ve 2D a 3D teplotním poli. Následně porovnává teploty v koutě u jednotlivých variant numerických modelů detailů ve 2D a 3D zobrazení.

BibTex


@inproceedings{BUT97699,
 author="Tomáš {Pospíšil} and Jan {Pěnčík}",
 title="Numerické 2D a 3D modelování teplotního pole atiky a jejich vzájemné porovnání",
 annote="V dnešní praxi se lze setkat s tím, že pokud projektant provádí numerické modely stavebních konstrukcí za účelem posouzení tepelných mostů a s tím spjatou kondenzaci vodní páry v dané konstrukci. Velmi často se posuzuje pouze ve 2D numerických modelech. Z toho důvodu byly vytvořeny čtyři detaily provedení zateplení atiky ve 2D a 3D teplotním poli. Následně porovnává teploty v koutě u jednotlivých variant numerických modelů detailů ve 2D a 3D zobrazení.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012",
 chapter="97699",
 howpublished="online",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="december",
 pages="1--6",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}