Publication detail

ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLŮ

Original Title

ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLŮ

Czech Title

ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLŮ

Language

cs

Original Abstract

Z důvodu zpřísňování požadavků na tepelnou ochranu budov je podporován vývoj nových konstrukčních a materiálových řešení objektů. Správným konstrukčním návrhem detailů pak dochází k eliminaci vzniku tepelných mostů a ke zlepšování vnitřního prostředí budov. Rozhodujícími vlastnostmi při volbě použitých materiálů je především součinitel tepelné vodivosti, objemová hmotnost, pevnost v tlaku a nasákavost. Tento článek ukazuje, jaký vliv mají teplota a vlhkost okolního prostředí na součinitel tepelné vodivosti.

Czech abstract

Z důvodu zpřísňování požadavků na tepelnou ochranu budov je podporován vývoj nových konstrukčních a materiálových řešení objektů. Správným konstrukčním návrhem detailů pak dochází k eliminaci vzniku tepelných mostů a ke zlepšování vnitřního prostředí budov. Rozhodujícími vlastnostmi při volbě použitých materiálů je především součinitel tepelné vodivosti, objemová hmotnost, pevnost v tlaku a nasákavost. Tento článek ukazuje, jaký vliv mají teplota a vlhkost okolního prostředí na součinitel tepelné vodivosti.

BibTex


@inproceedings{BUT97526,
 author="Alena {Kalužová} and Jan {Pěnčík} and Libor {Matějka}",
 title="ANALÝZA VLIVU VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA TEPELNOU VODIVOST MATERIÁLŮ",
 annote="Z důvodu zpřísňování požadavků na tepelnou ochranu budov je podporován vývoj nových konstrukčních a materiálových řešení objektů. Správným konstrukčním návrhem detailů pak dochází k eliminaci vzniku tepelných mostů a ke zlepšování vnitřního prostředí budov. Rozhodujícími vlastnostmi při volbě použitých materiálů je především součinitel tepelné vodivosti, objemová hmotnost, pevnost v tlaku a nasákavost. Tento článek ukazuje, jaký vliv mají teplota a vlhkost okolního prostředí na součinitel tepelné vodivosti.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012",
 chapter="97526",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="december",
 pages="1--5",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}