Publication detail

VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH

Original Title

VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH

Czech Title

VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH

Language

cs

Original Abstract

Vzhledem ke stále rostoucím cenám energií, omezenosti přírodních zdrojů a nárustem odpadních hmot je použití recyklátů nejen logickým ekologickým krokem, ale i ekonomicky efektivním. V případě kompozitů, ve kterých je obsaženo více materiálových variant, je možno díky poměrům jednotlivých složek dosáhnout vlastností u přírodních materiálů jinak nedosažitelných)

Czech abstract

Vzhledem ke stále rostoucím cenám energií, omezenosti přírodních zdrojů a nárustem odpadních hmot je použití recyklátů nejen logickým ekologickým krokem, ale i ekonomicky efektivním. V případě kompozitů, ve kterých je obsaženo více materiálových variant, je možno díky poměrům jednotlivých složek dosáhnout vlastností u přírodních materiálů jinak nedosažitelných)

BibTex


@inproceedings{BUT97491,
  author="Darina {Dostálová} and Michal {Vacek} and Jan {Pěnčík} and Libor {Matějka}",
  title="VÝROBA, VLASTNOSTI A UŽITÍ KOMPOZITNÍHO TERMOPOLYMERU V KONSTRUKČNÍCH DETAILECH",
  annote="Vzhledem ke stále rostoucím cenám energií, omezenosti přírodních zdrojů a nárustem odpadních hmot je použití recyklátů nejen logickým ekologickým krokem, ale i ekonomicky efektivním. V případě kompozitů, ve kterých je obsaženo více materiálových variant, je možno díky poměrům jednotlivých složek dosáhnout vlastností u přírodních materiálů jinak nedosažitelných)",
  booktitle="CzechStav 2012",
  chapter="97491",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="october",
  pages="197--201",
  type="conference paper"
}