Publication detail

K otázkám experimentálního ověřování únosnosti a mechanismu porušování ocelových kotevních prvků

KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

K otázkám experimentálního ověřování únosnosti a mechanismu porušování ocelových kotevních prvků

Czech Title

K otázkám experimentálního ověřování únosnosti a mechanismu porušování ocelových kotevních prvků

Language

cs

Original Abstract

Článek podává základní informace o výsledcích a statistické analýze experimentálného výzkumného programu zaměřeného na ověřování skutečného působení expanzních kotev s kontrolovaným utahovacím momentem firmy POLYMAT. Pozornost je soustředěna zejména na sledování mechanismu porušování, stanovení mezní únosnosti a zjišťování vlivu vzdálenosti od okraje a průměru kotevního prvku na únosnost.

Czech abstract

Článek podává základní informace o výsledcích a statistické analýze experimentálného výzkumného programu zaměřeného na ověřování skutečného působení expanzních kotev s kontrolovaným utahovacím momentem firmy POLYMAT. Pozornost je soustředěna zejména na sledování mechanismu porušování, stanovení mezní únosnosti a zjišťování vlivu vzdálenosti od okraje a průměru kotevního prvku na únosnost.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9740,
 author="Marcela {Karmazínová}",
 title="K otázkám experimentálního ověřování únosnosti a mechanismu porušování ocelových kotevních prvků",
 annote="Článek podává základní informace o výsledcích a statistické analýze experimentálného výzkumného programu zaměřeného na ověřování skutečného působení expanzních kotev s kontrolovaným utahovacím momentem firmy POLYMAT. Pozornost je soustředěna zejména na sledování mechanismu porušování, stanovení mezní únosnosti a zjišťování vlivu vzdálenosti od okraje a průměru kotevního prvku na únosnost.",
 address="Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta",
 booktitle="VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Zborník prednášok 8. sekcia: Kovové a drevené konštrukcie",
 chapter="9740",
 institution="Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta",
 year="2002",
 month="may",
 pages="105",
 publisher="Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta",
 type="conference paper"
}