Publication detail

Základní metody diferenciální proudové analýzy

MARTINÁSEK, Z. ČLUPEK, V. ZEMAN, V. SYSEL, P.

Original Title

Základní metody diferenciální proudové analýzy

Czech Title

Základní metody diferenciální proudové analýzy

Language

cs

Original Abstract

Článek uvádí přehled metod diferenciálních proudových analýz. Konkrétněji je zaměřen na útok využívající korelační koeficient. Úvodní kapitola popisuje obecné schéma, které využívají všechny útoky založené na diferenciální proudové analýze. Následující kapitoly jsou již zaměřeny na konkrétní typy útoků, tedy na různé statistické metody vyhodnocení závislosti naměřených a hypotetických hodnot proudové spotřeby. Poslední kapitola názorně popisuje konkrétní příklad útoku diferenciální proudovou analýzou, který je zaměřen na šifrovací algoritmus AES, který byl implementován na experimentálním pracovišti do kryptografického modulu. Cílem článku je uvést přehled používaných diferenciálních analýz a detailně popsat obecné schéma, ze kterého všechny analýzy vycházejí. Dalším cílem článku je praktická realizace nejznámější korelační analýzy s detailním popisem dílčích kroků, vycházejících z obecného schématu. Po přečtení článku bude čtenář dostatečným způsobem informován o veškerých souvislostech týkající se na první pohled složité problematiky diferenciální proudové analýzy.

Czech abstract

Článek uvádí přehled metod diferenciálních proudových analýz. Konkrétněji je zaměřen na útok využívající korelační koeficient. Úvodní kapitola popisuje obecné schéma, které využívají všechny útoky založené na diferenciální proudové analýze. Následující kapitoly jsou již zaměřeny na konkrétní typy útoků, tedy na různé statistické metody vyhodnocení závislosti naměřených a hypotetických hodnot proudové spotřeby. Poslední kapitola názorně popisuje konkrétní příklad útoku diferenciální proudovou analýzou, který je zaměřen na šifrovací algoritmus AES, který byl implementován na experimentálním pracovišti do kryptografického modulu. Cílem článku je uvést přehled používaných diferenciálních analýz a detailně popsat obecné schéma, ze kterého všechny analýzy vycházejí. Dalším cílem článku je praktická realizace nejznámější korelační analýzy s detailním popisem dílčích kroků, vycházejících z obecného schématu. Po přečtení článku bude čtenář dostatečným způsobem informován o veškerých souvislostech týkající se na první pohled složité problematiky diferenciální proudové analýzy.

Documents

BibTex


@article{BUT97323,
  author="Zdeněk {Martinásek} and Vlastimil {Člupek} and Václav {Zeman} and Petr {Sysel}",
  title="Základní metody diferenciální proudové analýzy",
  annote="Článek uvádí přehled metod diferenciálních proudových analýz. 
Konkrétněji je zaměřen na útok využívající korelační koeficient.
Úvodní kapitola popisuje obecné schéma, které využívají všechny útoky založené na diferenciální proudové analýze.
Následující kapitoly jsou již zaměřeny na konkrétní typy útoků, tedy na různé statistické metody vyhodnocení závislosti naměřených a hypotetických hodnot proudové spotřeby.
Poslední kapitola názorně popisuje konkrétní příklad útoku diferenciální proudovou analýzou, který je zaměřen na šifrovací algoritmus AES, který byl implementován na experimentálním pracovišti do kryptografického modulu.
Cílem článku je uvést přehled používaných diferenciálních analýz a detailně popsat obecné schéma, ze kterého všechny analýzy vycházejí.
Dalším cílem článku je praktická realizace nejznámější korelační analýzy s detailním popisem dílčích kroků, vycházejících z obecného schématu.
Po přečtení článku bude čtenář dostatečným způsobem informován o veškerých souvislostech týkající se na první pohled složité problematiky diferenciální proudové analýzy.",
  chapter="97323",
  number="3",
  volume="2013",
  year="2013",
  month="january",
  pages="1--10",
  type="journal article - other"
}