Publication detail

Obecná metodika soudního inženýrství

KLEDUS, R.

Original Title

Obecná metodika soudního inženýrství

Czech Title

Obecná metodika soudního inženýrství

Language

cs

Original Abstract

Studijní opora rozvíjí odborné kompetence studujících v oblasti organizace a řízení znalecké činnosti, vlastního provádění této činnosti, především v řízeních před orgány veřejné moci příp. pro potřeby právních úkonů fyzických nebo právnických osob. Zásady výkonu znalecké činnosti jsou plně využitelné i při řešení odborných (expertizních) posudků. V praxi je však nutno důsledně rozlišovat mezi činností znaleckou a činností odbornou (expertizní). Znalecká činnost je upravena zvláštními právními předpisy, může být vykonávána pouze fyzickými nebo právnickými osobami oprávněnými k této činnosti, a proto expertizní posudky, zpracované podle jiných právních předpisů, nelze zaměňovat za posudky znalecké. Obecné zásady pro zpracování posudků, jako je řádné uvedení podkladů, vysvětlení specifických pojmů, popis použitých metod, uvedení vstupních údajů do algoritmu řešení, vlastního řešení, prezentace výsledků, jejich analýza a závěrečné zhodnocení jsou společné jak pro posudky znalecké, tak i odborné.

Czech abstract

Studijní opora rozvíjí odborné kompetence studujících v oblasti organizace a řízení znalecké činnosti, vlastního provádění této činnosti, především v řízeních před orgány veřejné moci příp. pro potřeby právních úkonů fyzických nebo právnických osob. Zásady výkonu znalecké činnosti jsou plně využitelné i při řešení odborných (expertizních) posudků. V praxi je však nutno důsledně rozlišovat mezi činností znaleckou a činností odbornou (expertizní). Znalecká činnost je upravena zvláštními právními předpisy, může být vykonávána pouze fyzickými nebo právnickými osobami oprávněnými k této činnosti, a proto expertizní posudky, zpracované podle jiných právních předpisů, nelze zaměňovat za posudky znalecké. Obecné zásady pro zpracování posudků, jako je řádné uvedení podkladů, vysvětlení specifických pojmů, popis použitých metod, uvedení vstupních údajů do algoritmu řešení, vlastního řešení, prezentace výsledků, jejich analýza a závěrečné zhodnocení jsou společné jak pro posudky znalecké, tak i odborné.

Documents

BibTex


@misc{BUT97212,
  author="Robert {Kledus}",
  title="Obecná metodika soudního inženýrství",
  annote="Studijní opora rozvíjí odborné kompetence studujících v oblasti organizace a řízení znalecké činnosti, vlastního provádění této činnosti, především v řízeních před orgány veřejné moci příp. pro potřeby právních úkonů fyzických nebo právnických osob. Zásady výkonu znalecké činnosti jsou plně využitelné i při řešení odborných (expertizních) posudků. V praxi je však nutno důsledně rozlišovat mezi činností znaleckou a činností odbornou (expertizní). Znalecká činnost je upravena zvláštními právními předpisy, může být vykonávána pouze fyzickými nebo právnickými osobami oprávněnými k této činnosti, a proto expertizní posudky, zpracované podle jiných právních předpisů, nelze zaměňovat za posudky znalecké. Obecné zásady pro zpracování posudků, jako je řádné uvedení podkladů, vysvětlení specifických pojmů, popis použitých metod, uvedení vstupních údajů do algoritmu řešení, vlastního řešení, prezentace výsledků, jejich analýza a závěrečné zhodnocení jsou společné jak pro posudky znalecké, tak i odborné.",
  chapter="97212",
  year="2012",
  month="september",
  pages="1--105",
  type="multimedia"
}