Publication detail

Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu

SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L.

Original Title

Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu

Czech Title

Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou přípravy škváry ze spalovenských kotlů pro potřeby stavebního průmyslu či výroby cementu. Uvedeny jsou metody jako např. separace zbytkových kovových příměsí, separace nekovových příměsí, zacházení se škvárou, dekontaminace škváry v otevřeném prostoru.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou přípravy škváry ze spalovenských kotlů pro potřeby stavebního průmyslu či výroby cementu. Uvedeny jsou metody jako např. separace zbytkových kovových příměsí, separace nekovových příměsí, zacházení se škvárou, dekontaminace škváry v otevřeném prostoru.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT9657,
 author="Zdeněk {Skála} and Jana {Suzová} and Milan {Koňařík} and Lubomír {Jati}",
 title="Recyklace škváry ze spalovny směsného komunálního odpadu",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou přípravy škváry ze spalovenských kotlů pro potřeby stavebního průmyslu či výroby cementu. Uvedeny jsou metody jako např. separace zbytkových kovových příměsí, separace nekovových příměsí, zacházení se škvárou, dekontaminace škváry v otevřeném prostoru.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.",
 booktitle="RECYCLING 2002 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Sborník přednášek konference.",
 chapter="9657",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.",
 year="2002",
 month="march",
 pages="40",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.",
 type="conference paper"
}