Publication detail

Manufacturing of solar absorber by unconventional methods

MRŇA, L. FOREJT, M. LIDMILA, Z. PODANÝ, K. KUBÍČEK, J.

Original Title

Manufacturing of solar absorber by unconventional methods

Czech Title

Výroba solárního absorbéru nekonvenčními metodami

English Title

Manufacturing of solar absorber by unconventional methods

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Solar absorbers of flat type have the advantage of relatively simple production, but on the other hand, they have lower thermal efficiency and require perpendicular incidence of solar radiation on their surface. This contribution presents new type of solar absorbers where the above-mentioned disadvantages are reduced while keeping relative production simplicity. The solar absorber is characterized by the creation of the appropriate spatial structure in sheet metal by forming through a technology of drawing in flexible tools. This spatial structure not only increases the heat-transfer surface but also eliminates the need for perpendicular incidence of the incoming solar radiation. The component with this structure is fixed to the rear side of the absorber by laser welding. Inlet holes for the fluid are produced by Flow drill method.

Czech abstract

Solární absorbéry deskového typu mají výhodu relativně jednoduché výroby, ale na druhé straně mají nižší tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Tento článek popisuje dva nové typy solárních absorbérů potlačující výše zmíněné nevýhody se zachováním přiměřené výrobní jednoduchosti. První typ je vyroben metodou laserového svařování dvou tenkých plechů austenitické oceli, kdy průvarové svary vytvoří potřebnou meandrovou strukturu. Následně je do prostoru mezi oba plechy přivedena tlaková vody, která způsobí trvalé vydutí meandrové struktury nutné pro průtok teplosměnného média. Druhý typ se vyznačuje vytvořením vhodné prostorové struktury v plechu pomocí tváření v nepevné matrici. Tato prostorová struktura jednak zvětší teplosměnný povrch a dále eliminuje potřebu kolmého směrování panelu vůči dopadajícímu slunečnímu záření. Díl s vytvořenou strukturou je k zadní části absorbéru opět přivařen metodou laserového svařování. Vstupní otvory pro přívod média jsou vytvořeny metodou Flow dril.

English abstract

Solar absorbers of flat type have the advantage of relatively simple production, but on the other hand, they have lower thermal efficiency and require perpendicular incidence of solar radiation on their surface. This contribution presents new type of solar absorbers where the above-mentioned disadvantages are reduced while keeping relative production simplicity. The solar absorber is characterized by the creation of the appropriate spatial structure in sheet metal by forming through a technology of drawing in flexible tools. This spatial structure not only increases the heat-transfer surface but also eliminates the need for perpendicular incidence of the incoming solar radiation. The component with this structure is fixed to the rear side of the absorber by laser welding. Inlet holes for the fluid are produced by Flow drill method.

Keywords

solar absorber, laser welding, drawing in flexible tools, flow drill

RIV year

2012

Released

23.05.2012

ISBN

978-80-87294-29-1

Book

Metal 2012

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT96511,
 author="Libor {Mrňa} and Milan {Forejt} and Zdeněk {Lidmila} and Kamil {Podaný} and Jaroslav {Kubíček}",
 title="Manufacturing of solar absorber by unconventional methods",
 annote="Solar absorbers of flat type have the advantage of relatively simple production, but on the other hand, they have lower thermal efficiency and require perpendicular incidence of solar radiation on their surface. This contribution presents new type of solar absorbers where the above-mentioned disadvantages are reduced while keeping relative production simplicity. The solar absorber is characterized by the creation of the appropriate spatial structure in sheet metal by forming through a technology of drawing in flexible tools. This spatial structure not only increases the heat-transfer surface but also eliminates the need for perpendicular incidence of the incoming solar radiation. The component with this structure is fixed to the rear side of the absorber by laser welding. Inlet holes for the fluid are produced by Flow drill method.",
 booktitle="Metal 2012",
 chapter="96511",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2012",
 month="may",
 pages="1--6",
 type="conference paper"
}