Publication detail

Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu

Original Title

Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu

Czech Title

Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje návrh sanace objektu vysoké školy v Olomouci. Na základě výsledků stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření. Tyto varianty byly srovnány z technického i ekonomického hlediska a pro realizaci byla vybrána varianta ocelové bandáže doplněna vnějším předpětím většiny průvlaků.

Czech abstract

Článek popisuje návrh sanace objektu vysoké školy v Olomouci. Na základě výsledků stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření. Tyto varianty byly srovnány z technického i ekonomického hlediska a pro realizaci byla vybrána varianta ocelové bandáže doplněna vnějším předpětím většiny průvlaků.

BibTex


@inproceedings{BUT95982,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and Petr {Šimůnek}",
 title="Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu",
 annote="Článek popisuje návrh sanace objektu vysoké školy v Olomouci. Na základě výsledků stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření. Tyto varianty byly srovnány z technického i ekonomického hlediska a pro realizaci byla vybrána varianta ocelové bandáže doplněna vnějším předpětím většiny průvlaků.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Betonárské dni 2012, Zborník prednášok",
 chapter="95982",
 howpublished="print",
 institution="STU Bratislava",
 year="2012",
 month="october",
 pages="331--336",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}