Publication detail

Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže

Original Title

Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže

Czech Title

Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže

Language

cs

Original Abstract

Výztuž umístěná do drážek v blízkosti povrchu (NSM výztuž) přináší dodatečné zvýšení únosnosti prvku při zachování jeho původního tvaru. Díky poloze výztuže dochází k maximálnímu využití účinné výšky prvku, což dále může umocnit použití kompozitní (FRP) výztuže. Díky vlastnostem zesilující FRP výztuže může být dále snížena potřebná krycí vrstva, která je navržena bez ohledu na potřebnou tloušťku z hlediska trvanlivosti a zohledňuje pouze potřebu dostatečné soudržnosti. V rámci probíhajících výzkumných prací na Fakultě stavební VUT v Brně byla provedena řada numerických i experimentálních studií. Experimentální činnost se zabývala jak pasiv-ními technikami zesílení – tj. prostým vkládáním prutů do vyhotovených drážek, tak též i předpjatou variantou tohoto typu dodatečného zesílení. Byl vyvinut předpínací přípravek, který umožní provést dodatečné předepnutí prutových prvků pomocí NSM výztuže. Příspěvek stručně popisuje provedené experimentální práce, jejichž výsledky porovnává s numerickými a analytickými výpočty a také představuje plánované činnosti a cíle v oblasti aktivního zesilování NSM výztuží – tj. dodatečné předpínání vkládaných výztuží.

Czech abstract

Výztuž umístěná do drážek v blízkosti povrchu (NSM výztuž) přináší dodatečné zvýšení únosnosti prvku při zachování jeho původního tvaru. Díky poloze výztuže dochází k maximálnímu využití účinné výšky prvku, což dále může umocnit použití kompozitní (FRP) výztuže. Díky vlastnostem zesilující FRP výztuže může být dále snížena potřebná krycí vrstva, která je navržena bez ohledu na potřebnou tloušťku z hlediska trvanlivosti a zohledňuje pouze potřebu dostatečné soudržnosti. V rámci probíhajících výzkumných prací na Fakultě stavební VUT v Brně byla provedena řada numerických i experimentálních studií. Experimentální činnost se zabývala jak pasiv-ními technikami zesílení – tj. prostým vkládáním prutů do vyhotovených drážek, tak též i předpjatou variantou tohoto typu dodatečného zesílení. Byl vyvinut předpínací přípravek, který umožní provést dodatečné předepnutí prutových prvků pomocí NSM výztuže. Příspěvek stručně popisuje provedené experimentální práce, jejichž výsledky porovnává s numerickými a analytickými výpočty a také představuje plánované činnosti a cíle v oblasti aktivního zesilování NSM výztuží – tj. dodatečné předpínání vkládaných výztuží.

BibTex


@inproceedings{BUT95452,
 author="Vojtěch {Kostiha} and Petr {Štěpánek} and František {Girgle} and Mohamad {Mansour} and Ivana {Laníková}",
 title="Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže",
 annote="Výztuž umístěná do drážek v blízkosti povrchu (NSM výztuž) přináší dodatečné zvýšení únosnosti prvku při zachování jeho původního tvaru. Díky poloze výztuže dochází k maximálnímu využití účinné výšky prvku, což dále může umocnit použití kompozitní (FRP) výztuže. Díky vlastnostem zesilující FRP výztuže může být dále snížena potřebná krycí vrstva, která je navržena bez ohledu na potřebnou tloušťku z hlediska trvanlivosti a zohledňuje pouze potřebu dostatečné soudržnosti.
V rámci probíhajících výzkumných prací na Fakultě stavební VUT v Brně byla provedena řada numerických i experimentálních studií. Experimentální činnost se zabývala jak pasiv-ními technikami zesílení – tj. prostým vkládáním prutů do vyhotovených drážek, tak též i předpjatou variantou tohoto typu dodatečného zesílení. Byl vyvinut předpínací přípravek, který umožní provést dodatečné předepnutí prutových prvků pomocí NSM výztuže.
Příspěvek stručně popisuje provedené experimentální práce, jejichž výsledky porovnává s numerickými a analytickými výpočty a také představuje plánované činnosti a cíle v oblasti aktivního zesilování NSM výztuží – tj. dodatečné předpínání vkládaných výztuží.",
 address="ČBS Servis, s. r. o.",
 booktitle="Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012",
 chapter="95452",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis, s. r. o.",
 year="2012",
 month="november",
 pages="461--465",
 publisher="ČBS Servis, s. r. o.",
 type="conference paper"
}