Publication detail

Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou

Original Title

Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou

Czech Title

Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou

Language

cs

Original Abstract

Vlákny vyztužené kompozity jsou v oblasti návrhu a sanace betonových konstrukcí v posledních dekádách široce využívány především z důvodu jejich vysoké tahové pevnosti, korozivní odolnosti a velmi malým prostorovým nárokům (zesilovaný prvek si ponechává i po provedení zesílení téměř původní rozměry). Proces aplikace je navíc rychlý a relativně jednoduchý. Existuje mnoho normativních postupů a předpisů pro návrh zesílení tlačených prvků ovinutím kompozitní tkaninou, ovšem, jak bude dále poukázáno v textu, mezi různými přístupy je značný rozptyl výsledných hodnot. Mnohé z návrhových postupů vycházejí z velmi omezených experimentálních dat. Příspěvek se zabývá ověřením publikovaných přístupů zabývající se výpočtem ovinutím zesílených prvků a to z hlediska zvýšení únosnosti kruhového sloupu zesíleného FRP tkaninou. Vlastní rozsáhlý experimentální program, z něhož je v článku čerpáno, je cílen na odvození návrhového přístupu, který bude založen na provedených numerických a analytických simulacích a bude plně v souladu s EC normami. Článek závěrem uvádí očekávané výstupy výzkumu.

Czech abstract

Vlákny vyztužené kompozity jsou v oblasti návrhu a sanace betonových konstrukcí v posledních dekádách široce využívány především z důvodu jejich vysoké tahové pevnosti, korozivní odolnosti a velmi malým prostorovým nárokům (zesilovaný prvek si ponechává i po provedení zesílení téměř původní rozměry). Proces aplikace je navíc rychlý a relativně jednoduchý. Existuje mnoho normativních postupů a předpisů pro návrh zesílení tlačených prvků ovinutím kompozitní tkaninou, ovšem, jak bude dále poukázáno v textu, mezi různými přístupy je značný rozptyl výsledných hodnot. Mnohé z návrhových postupů vycházejí z velmi omezených experimentálních dat. Příspěvek se zabývá ověřením publikovaných přístupů zabývající se výpočtem ovinutím zesílených prvků a to z hlediska zvýšení únosnosti kruhového sloupu zesíleného FRP tkaninou. Vlastní rozsáhlý experimentální program, z něhož je v článku čerpáno, je cílen na odvození návrhového přístupu, který bude založen na provedených numerických a analytických simulacích a bude plně v souladu s EC normami. Článek závěrem uvádí očekávané výstupy výzkumu.

BibTex


@inproceedings{BUT95451,
 author="Vojtěch {Kostiha} and Mohamad {Mansour} and František {Girgle} and Anna {Matušíková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Zesilování sloupů ovinutím kompozitní tkaninou",
 annote="Vlákny vyztužené kompozity jsou v oblasti návrhu a sanace betonových konstrukcí v posledních dekádách široce využívány především z důvodu jejich vysoké tahové pevnosti, korozivní odolnosti a velmi malým prostorovým nárokům (zesilovaný prvek si ponechává i po provedení zesílení téměř původní rozměry). Proces aplikace je navíc rychlý a relativně jednoduchý. Existuje mnoho normativních postupů a předpisů pro návrh zesílení tlačených prvků ovinutím kompozitní tkaninou, ovšem, jak bude dále poukázáno v textu, mezi různými přístupy je značný rozptyl výsledných hodnot. Mnohé z návrhových postupů vycházejí z velmi omezených experimentálních dat. Příspěvek se zabývá ověřením publikovaných přístupů zabývající se výpočtem ovinutím zesílených prvků a to z hlediska zvýšení únosnosti kruhového sloupu zesíleného FRP tkaninou. Vlastní rozsáhlý experimentální program, z něhož je v článku čerpáno, je cílen na odvození návrhového přístupu, který bude založen na provedených numerických a analytických simulacích a bude plně v souladu s EC normami. Článek závěrem uvádí očekávané výstupy výzkumu.",
 address="ČBS Servis, s. r. o.",
 booktitle="Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojenés výstavou BETON 2012",
 chapter="95451",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis, s. r. o.",
 year="2012",
 month="november",
 pages="225--230",
 publisher="ČBS Servis, s. r. o.",
 type="conference paper"
}