Publication detail

Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot

BROŽOVSKÝ, J. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot

Czech Title

Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot

Language

cs

Original Abstract

Některé betonové a železobetonové konstrukce mohou být během svého užívání vystaveny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří sem např. tunely pro automobilovou dopravu, kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné uvažovat se vznikem situace, kdy v důsledku dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto důvodu je v u těchto staveb kladen zvýšený nárok na odolnost tunelového ostění vůči působení vysokých teplot. Jednou z možností, jak sledovat vliv vysokých teplot na beton vystavený účinkům vysokých teplot, je využití nedestruktivních metod zkoušení. V daném případě byla ověřována využitelnost ultrazvukové impulsové metody, která u betonů je využívána především pro zjišťování dynamického modulu pružnosti, homogenity betonu nebo jako podpůrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Jednoznačně je využitelná racionalizaci experimentálních prací zaměřených na optimalizaci složení betonů, na které jsou kladeny požadavky na odolnost proti vysokým teplotám. Bez problému ji lze také využít při mapování míry degradace betonových prvků a konstrukci, na kterých lze provádět měření přímým prozvučováním

Czech abstract

Některé betonové a železobetonové konstrukce mohou být během svého užívání vystaveny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří sem např. tunely pro automobilovou dopravu, kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné uvažovat se vznikem situace, kdy v důsledku dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto důvodu je v u těchto staveb kladen zvýšený nárok na odolnost tunelového ostění vůči působení vysokých teplot. Jednou z možností, jak sledovat vliv vysokých teplot na beton vystavený účinkům vysokých teplot, je využití nedestruktivních metod zkoušení. V daném případě byla ověřována využitelnost ultrazvukové impulsové metody, která u betonů je využívána především pro zjišťování dynamického modulu pružnosti, homogenity betonu nebo jako podpůrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Jednoznačně je využitelná racionalizaci experimentálních prací zaměřených na optimalizaci složení betonů, na které jsou kladeny požadavky na odolnost proti vysokým teplotám. Bez problému ji lze také využít při mapování míry degradace betonových prvků a konstrukci, na kterých lze provádět měření přímým prozvučováním

Documents

BibTex


@article{BUT95406,
 author="Jiří {Brožovský} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot",
 annote="Některé betonové a železobetonové konstrukce mohou být během svého užívání vystaveny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří sem např. tunely pro automobilovou dopravu, kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné uvažovat se vznikem situace, kdy v důsledku dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto důvodu je v u těchto staveb kladen zvýšený nárok na odolnost tunelového ostění vůči působení vysokých teplot. 
Jednou z možností, jak sledovat vliv vysokých teplot na beton vystavený účinkům vysokých teplot, je využití nedestruktivních metod zkoušení. V daném případě byla ověřována využitelnost ultrazvukové impulsové metody, která u betonů je využívána především pro zjišťování dynamického modulu pružnosti, homogenity betonu nebo jako podpůrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot. Jednoznačně je využitelná racionalizaci experimentálních prací zaměřených na optimalizaci složení betonů, na které jsou kladeny požadavky na odolnost proti vysokým teplotám. Bez problému ji lze také využít při mapování míry degradace betonových prvků a konstrukci, na kterých lze provádět měření přímým prozvučováním",
 address="BETON TKS, s.r.o.",
 chapter="95406",
 institution="BETON TKS, s.r.o.",
 number="6",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="november",
 pages="76--79",
 publisher="BETON TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}