Publication detail

Gradient artefacts suppression in simultaneous fMRI/EEG

LAMOŠ, M. JAN, J.

Original Title

Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG

Czech Title

Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG

English Title

Gradient artefacts suppression in simultaneous fMRI/EEG

Type

abstract

Language

cs

Original Abstract

Tato práce představuje možnosti potlačení gradientních artefaktů v EEG signálu. Podrobněji se věnuje přístupům, kdy není třeba měřit nebo jinak zaznamenávat průběh rušivého signálu odděleně; tyto metody jsou tedy řízeny pouze naměřenými daty. Zvláštní důraz je kladen na zpracování dat, která jsou navíc zatížena pohybovým šumem. V závěru jsou pak jednotlivé techniky zhodnoceny a je diskutován jejich přínos.

Czech abstract

Tato práce představuje možnosti potlačení gradientních artefaktů v EEG signálu. Podrobněji se věnuje přístupům, kdy není třeba měřit nebo jinak zaznamenávat průběh rušivého signálu odděleně; tyto metody jsou tedy řízeny pouze naměřenými daty. Zvláštní důraz je kladen na zpracování dat, která jsou navíc zatížena pohybovým šumem. V závěru jsou pak jednotlivé techniky zhodnoceny a je diskutován jejich přínos.

English abstract

The contribution presents possibilities of gradient artefacts suppression in EEG signal. The main focus is on methods, which are data driven. There is also techniques including the moving noise influence. Techniques are assessed and discussed their benefits in the conclusion.

Keywords

gradient artefact, simultaneous measurement, fMRI, EEG

Released

07.11.2012

Publisher

Ambit Media, a.s.

Location

Media Hall Bidláky 20 63900 Brno

Pages from

29

Pages to

29

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT95100,
 author="Martin {Lamoš} and Jiří {Jan}",
 title="Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG",
 annote="Tato práce představuje možnosti potlačení gradientních artefaktů v EEG signálu. Podrobněji se věnuje přístupům, kdy není třeba měřit nebo jinak zaznamenávat průběh rušivého signálu odděleně; tyto metody jsou tedy řízeny pouze naměřenými daty. Zvláštní důraz je kladen na zpracování dat, která jsou navíc zatížena pohybovým šumem. V závěru jsou pak jednotlivé techniky zhodnoceny a je diskutován jejich přínos.",
 address="Ambit Media, a.s.",
 chapter="95100",
 institution="Ambit Media, a.s.",
 number="108",
 year="2012",
 month="november",
 pages="29--29",
 publisher="Ambit Media, a.s.",
 type="abstract"
}