Publication detail

Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG

Original Title

Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG

Czech Title

Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG

Language

cs

Original Abstract

Tato práce představuje možnosti potlačení gradientních artefaktů v EEG signálu. Podrobněji se věnuje přístupům, kdy není třeba měřit nebo jinak zaznamenávat průběh rušivého signálu odděleně; tyto metody jsou tedy řízeny pouze naměřenými daty. Zvláštní důraz je kladen na zpracování dat, která jsou navíc zatížena pohybovým šumem. V závěru jsou pak jednotlivé techniky zhodnoceny a je diskutován jejich přínos.

Czech abstract

Tato práce představuje možnosti potlačení gradientních artefaktů v EEG signálu. Podrobněji se věnuje přístupům, kdy není třeba měřit nebo jinak zaznamenávat průběh rušivého signálu odděleně; tyto metody jsou tedy řízeny pouze naměřenými daty. Zvláštní důraz je kladen na zpracování dat, která jsou navíc zatížena pohybovým šumem. V závěru jsou pak jednotlivé techniky zhodnoceny a je diskutován jejich přínos.

BibTex


@misc{BUT95100,
 author="Martin {Lamoš} and Jiří {Jan}",
 title="Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG",
 annote="Tato práce představuje možnosti potlačení gradientních artefaktů v EEG signálu. Podrobněji se věnuje přístupům, kdy není třeba měřit nebo jinak zaznamenávat průběh rušivého signálu odděleně; tyto metody jsou tedy řízeny pouze naměřenými daty. Zvláštní důraz je kladen na zpracování dat, která jsou navíc zatížena pohybovým šumem. V závěru jsou pak jednotlivé techniky zhodnoceny a je diskutován jejich přínos.",
 address="Ambit Media, a.s.",
 chapter="95100",
 institution="Ambit Media, a.s.",
 number="108",
 year="2012",
 month="november",
 pages="29--29",
 publisher="Ambit Media, a.s.",
 type="abstract"
}