Publication detail

Diagnostic Methods for the Testing of Built-in Structural Timber

HEŘMÁNKOVÁ, V. ANTON, O. CIKRLE, P. STEHLÍK, M.

Original Title

Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci

Czech Title

Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci

English Title

Diagnostic Methods for the Testing of Built-in Structural Timber

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se kontrolovat jeho kvalitu před zahájením stavby i již zabudovaného dřeva. Příspěvek představuje diagnostické metody používané na pracovištích autorů pro hodnocení konstrukčního dřeva rozdělené podle způsobu invazivnosti na nedestruktivní, semi-destruktivní a destruktivní.

Czech abstract

V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se kontrolovat jeho kvalitu před zahájením stavby i již zabudovaného dřeva. Příspěvek představuje diagnostické metody používané na pracovištích autorů pro hodnocení konstrukčního dřeva rozdělené podle způsobu invazivnosti na nedestruktivní, semi-destruktivní a destruktivní.

English abstract

In the present time, there is an effort in the Czech Republic to increase the share of realization of wooden structures. For this reason the necessity to pay higher attention to wood as building material, to learn how to inspect its quality before starting the building as well as of the already build-in wood is evident. The paper performs diagnostic methods for evaluation of construction timber. The methods are sorted according to the kind of invasiveness onto non-destructive, semi-destructive and destructive.

Keywords

wood, wooden structures, diagnostic methods

RIV year

2012

Released

30.05.2012

Location

Žilina

ISBN

978-80-554-0528-5

Book

Construmat 2012

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT94945,
  author="Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Michal {Stehlík}",
  title="Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci",
  annote="V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se kontrolovat jeho kvalitu před zahájením stavby i již zabudovaného dřeva. Příspěvek představuje diagnostické metody používané na pracovištích autorů pro hodnocení konstrukčního dřeva rozdělené podle způsobu invazivnosti na nedestruktivní, semi-destruktivní a destruktivní.",
  booktitle="Construmat 2012",
  chapter="94945",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="may",
  pages="1--10",
  type="conference paper"
}