Publication detail

Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci

Original Title

Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci

Czech Title

Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci

Language

cs

Original Abstract

V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se kontrolovat jeho kvalitu před zahájením stavby i již zabudovaného dřeva. Příspěvek představuje diagnostické metody používané na pracovištích autorů pro hodnocení konstrukčního dřeva rozdělené podle způsobu invazivnosti na nedestruktivní, semi-destruktivní a destruktivní.

Czech abstract

V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se kontrolovat jeho kvalitu před zahájením stavby i již zabudovaného dřeva. Příspěvek představuje diagnostické metody používané na pracovištích autorů pro hodnocení konstrukčního dřeva rozdělené podle způsobu invazivnosti na nedestruktivní, semi-destruktivní a destruktivní.

BibTex


@inproceedings{BUT94945,
  author="Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Michal {Stehlík}",
  title="Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci",
  annote="V současnosti lze pozorovat v České republice snahu o zvýšení podílu realizace dřevěných staveb. Z toho plyne zřejmá potřeba věnovat zvýšenou pozornost dřevu jako stavebnímu materiálu, naučit se kontrolovat jeho kvalitu před zahájením stavby i již zabudovaného dřeva. Příspěvek představuje diagnostické metody používané na pracovištích autorů pro hodnocení konstrukčního dřeva rozdělené podle způsobu invazivnosti na nedestruktivní, semi-destruktivní a destruktivní.",
  booktitle="Construmat 2012",
  chapter="94945",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="may",
  pages="1--10",
  type="conference paper"
}