Publication detail

Ultrasharp Field-Emission Cathodes with Epoxy Coating

SERGEEV, E. KNÁPEK, A. GRMELA, L.

Original Title

Ultrasharp Field-Emission Cathodes with Epoxy Coating

Czech Title

Velmi ostré autoemisní katody s epoxidovým filmem

English Title

Ultrasharp Field-Emission Cathodes with Epoxy Coating

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper deals with the physical characterisation of experimental field-emission cathodes, which are based on a composite structure. The described structure is based on metal-oxide-epoxy interface, which enables to obtain brighter cathodes with smaller virtual source of electrons, and also a longer life-time and stability in compare with classical metal cathodes. These cathodes poses quality source of electrons for devices which uses focused electron beam, such electron microscopes or semiconductor inspection tools.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá fyzikálním popisem experimentálních autoemisních katod založených na kompozitní struktuře. Popsaná struktura je založena na bázi rozhraní kovu-oxidu-epoxidu, což umožňuje dosáhnout kontrastnější zdroje elektronů s menším virtuálním zdrojem elektronů a zároveň prodloužit dobu život a zlepšit jejich stabilitu ve srovnání s klasickými kovovými katodami. Tyto katody představují kvalitní zdroj elektronů pro zařízení pracující s fokusovaným svazkem elektronů, jako jsou např. elektronové mikroskopy nebo přístroje pro inspekci polovodičových prvků.

English abstract

This paper deals with the physical characterisation of experimental field-emission cathodes, which are based on a composite structure. The described structure is based on metal-oxide-epoxy interface, which enables to obtain brighter cathodes with smaller virtual source of electrons, and also a longer life-time and stability in compare with classical metal cathodes. These cathodes poses quality source of electrons for devices which uses focused electron beam, such electron microscopes or semiconductor inspection tools.

Keywords

ultra-sharp field-emission cathode

RIV year

2012

Released

11.10.2012

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4594-9

Book

New Trends in Physics, NTF 2012, Proceedings of the conference

Edition

první

Edition number

1

Pages from

161

Pages to

165

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT94377,
 author="Evgeny {Sergeev} and Alexandr {Knápek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Ultrasharp Field-Emission Cathodes with Epoxy Coating",
 annote="This paper deals with the physical characterisation of experimental field-emission cathodes, which are based on a composite structure. The described structure is based on metal-oxide-epoxy interface, which enables to obtain brighter cathodes with smaller virtual source of electrons, and also a longer life-time and stability in compare with classical metal cathodes. These cathodes poses quality source of electrons for devices which uses focused electron beam, such electron microscopes or semiconductor inspection tools.",
 booktitle="New Trends in Physics, NTF 2012, Proceedings of the conference",
 chapter="94377",
 edition="první",
 howpublished="print",
 year="2012",
 month="october",
 pages="161--165",
 type="conference paper"
}