Publication detail

Možnosti použití green cementů v závislosti na dosažených fyzikálně-mechanických vlastnostech

DORAZILOVÁ, I. BODNÁROVÁ, L. VÁLEK, J.

Original Title

Možnosti použití green cementů v závislosti na dosažených fyzikálně-mechanických vlastnostech

Czech Title

Možnosti použití green cementů v závislosti na dosažených fyzikálně-mechanických vlastnostech

Language

cs

Original Abstract

Předmětem tohoto článku je porovnání modulů pružnosti betonů s „ green“ cementem CEM II/A-LL 42,5 R a s portlandským cementem CEM I 42,5 R. Přestože výrobci cementu patří k největším producentům CO2, snaží se o ekologický přístup k výrobě a klade se důraz na to, aby výroba probíhala v souladu s filozofií trvale udržitelného rozvoje.

Czech abstract

Předmětem tohoto článku je porovnání modulů pružnosti betonů s „ green“ cementem CEM II/A-LL 42,5 R a s portlandským cementem CEM I 42,5 R. Přestože výrobci cementu patří k největším producentům CO2, snaží se o ekologický přístup k výrobě a klade se důraz na to, aby výroba probíhala v souladu s filozofií trvale udržitelného rozvoje.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT94363,
 author="Irena {Dorazilová} and Lenka {Bodnárová} and Jaroslav {Válek}",
 title="Možnosti použití green cementů v závislosti na dosažených fyzikálně-mechanických vlastnostech",
 annote="Předmětem tohoto článku je porovnání modulů pružnosti betonů s „ green“ cementem CEM II/A-LL 42,5 R a s portlandským cementem CEM I 42,5 R. Přestože výrobci cementu patří k největším producentům CO2, snaží se o ekologický přístup k výrobě a klade se důraz na to, aby výroba probíhala v souladu s filozofií trvale udržitelného rozvoje.",
 booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2012",
 chapter="94363",
 howpublished="print",
 year="2012",
 month="june",
 pages="10--13",
 type="conference paper"
}