Publication detail

Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi

Original Title

Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi

Czech Title

Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi

Language

cs

Original Abstract

V této práci byla prvková analýza využita jednak pro sledování vlivu použité agrotechniky na kvalitu půdy, vinné révy a vína, tak i ke studiu autenticity vína z hlediska jeho geografického původu.

Czech abstract

V této práci byla prvková analýza využita jednak pro sledování vlivu použité agrotechniky na kvalitu půdy, vinné révy a vína, tak i ke studiu autenticity vína z hlediska jeho geografického původu.

BibTex


@inproceedings{BUT92888,
  author="Pavel {Diviš} and Jaromír {Pořízka}",
  title="Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi",
  annote="V této práci byla prvková analýza využita jednak pro sledování vlivu použité agrotechniky na kvalitu půdy, vinné révy a vína, tak i ke studiu autenticity vína z hlediska jeho geografického původu.",
  booktitle="Mikroelementy 2012",
  chapter="92888",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="may",
  pages="100--106",
  type="conference paper"
}