Publication detail

Problémy hurdiskových stropov

Original Title

Problémy hurdiskových stropov

Language

sk

Original Abstract

Koncom minulého a začiatkom tohto storočia výrazne narástlo množstvo ich závažných porúch a havárií. Článok nazerá na poruchy z praktického hľadiska a prináša informácie pre odbornú i neodbornú verejnosť.

BibTex


@article{BUT92759,
 author="Petr {Šimůnek} and Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková}",
 title="Problémy hurdiskových stropov",
 annote="Koncom minulého a začiatkom tohto storočia výrazne narástlo množstvo ich závažných porúch a havárií. Článok nazerá na poruchy z praktického hľadiska a prináša informácie pre odbornú i neodbornú verejnosť.",
 address="Jaga Group",
 chapter="92759",
 institution="Jaga Group",
 number="2",
 volume="8",
 year="2012",
 month="march",
 pages="12--14",
 publisher="Jaga Group",
 type="journal article - other"
}