Publication detail

Architektury a základní vzorkovací techniky SDR

Original Title

Architektury a základní vzorkovací techniky SDR

Czech Title

Architektury a základní vzorkovací techniky SDR

Language

cs

Original Abstract

Technologický pokrok umožňuje aplikovat číslicové zpracování signálů na stále vyšších kmitočtech a s větší šířkou pásma. Tento moderní přístup je tak možno využívat v aplikacích pro rádiovou komunikaci a je také základem aplikací známých pod pojmem softwarově definované rádio (SDR). V tomto článku je uveden základní přehled architektur a technik vzorkování používaných v SDR s uvážením technologického pokroku a dostupnosti finální realizace. První část předkládá architektury RF přijímačů, další dvě kapitoly se věnují shrnutí vlastností vzorkování a jeho parametrů.

Czech abstract

Technologický pokrok umožňuje aplikovat číslicové zpracování signálů na stále vyšších kmitočtech a s větší šířkou pásma. Tento moderní přístup je tak možno využívat v aplikacích pro rádiovou komunikaci a je také základem aplikací známých pod pojmem softwarově definované rádio (SDR). V tomto článku je uveden základní přehled architektur a technik vzorkování používaných v SDR s uvážením technologického pokroku a dostupnosti finální realizace. První část předkládá architektury RF přijímačů, další dvě kapitoly se věnují shrnutí vlastností vzorkování a jeho parametrů.

BibTex


@article{BUT92695,
  author="Filip {Záplata} and Miroslav {Kasal}",
  title="Architektury a základní vzorkovací techniky SDR",
  annote="Technologický pokrok umožňuje aplikovat číslicové zpracování signálů na stále vyšších kmitočtech a s větší šířkou pásma. Tento moderní přístup je tak možno využívat v aplikacích pro rádiovou komunikaci a je také základem aplikací známých pod pojmem softwarově definované rádio (SDR). V tomto článku je uveden základní přehled architektur a technik vzorkování používaných v SDR s uvážením technologického pokroku a dostupnosti finální realizace. První část předkládá architektury RF přijímačů, další dvě kapitoly se věnují shrnutí vlastností vzorkování a jeho parametrů.",
  chapter="92695",
  number="43",
  volume="2012",
  year="2012",
  month="june",
  pages="43-1--43-7",
  type="journal article - other"
}