Publication detail

Cold field-emission cathode noise analysis

KNÁPEK, A. GRMELA, L. ŠIKULA, J. ŠIK, O.

Original Title

Cold field-emission cathode noise analysis

Czech Title

Šumová analýza autoemisních katod

English Title

Cold field-emission cathode noise analysis

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Noise diagnostics has been performed on the cold field-emission cathode in high-vacuum. The tested cold fieldemission cathode, based on tungsten wire with ultra-sharp tip coated by epoxy was designed to meet the requirements of transmission electron microscopy, which uses a small and stable source of electrons. Current fluctuations are reduced by improving the structure and fabrication technology. Noise was measured both in time and frequency domains, which gives information about current fluctuations and also about charge transport. Mutual correlation between the noise spectral density, extractor voltage and beam brightness was analyzed.

Czech abstract

Šumová diagnostika byla provedena na vzorku autoemisní katody v ultra vysokém vakuu. Testovaná autoemisní katoda na bázi wolframu s ultra ostrým hrotemn obaleným epoxidemn byla navržena aby splnila podmínky pro práci v prozařovacím mikroskopu, který využívá malý a stabilní zdroj elektronů. Proudové fluktuace jsou omezeny zdokonalenou strukturou a výrobní technologií. Šum byl měřen v časové i spektrální rovině, což dává informaci o proudových fluktuacích a transportu náboje. Byla zkoumána vzájemná korelace mezi šumovým spektrem, extrakčním napětím a intenzitou svazku.

English abstract

Noise diagnostics has been performed on the cold field-emission cathode in high-vacuum. The tested cold fieldemission cathode, based on tungsten wire with ultra-sharp tip coated by epoxy was designed to meet the requirements of transmission electron microscopy, which uses a small and stable source of electrons. Current fluctuations are reduced by improving the structure and fabrication technology. Noise was measured both in time and frequency domains, which gives information about current fluctuations and also about charge transport. Mutual correlation between the noise spectral density, extractor voltage and beam brightness was analyzed.

Keywords

Keywords: cold field-emission cathode, noise diagnostics, epoxy coating.

RIV year

2012

Released

11.05.2012

Publisher

Versita

Location

Warsaw, Poland

Pages from

417

Pages to

422

Pages count

6

URL

BibTex


@article{BUT92070,
 author="Alexandr {Knápek} and Lubomír {Grmela} and Josef {Šikula} and Ondřej {Šik}",
 title="Cold field-emission cathode noise analysis",
 annote="Noise diagnostics has been performed on the cold field-emission cathode in high-vacuum. The tested cold fieldemission cathode, based on tungsten wire with ultra-sharp tip coated by epoxy was designed to meet the requirements of transmission electron microscopy, which uses a small and stable source of electrons. Current fluctuations are reduced by improving the structure and fabrication technology.

Noise was measured both in time and frequency domains, which gives information about current fluctuations and also about charge transport. Mutual correlation between the noise spectral density, extractor voltage and beam brightness was analyzed.",
 address="Versita",
 chapter="92070",
 institution="Versita",
 number="2",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="may",
 pages="417--422",
 publisher="Versita",
 type="journal article"
}