Publication detail

Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů

VÁLEK, J. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů

Czech Title

Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů

Language

cs

Original Abstract

V předkládaném příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálních prací zabývajících se možností využití převážně průmyslových elektrárenských odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů.Základní složkou alkalicky aktivovaných materiálů je aluminosilikát (materiál bohatý na křemík a hliník). V předkládaných experimentálních pracích byly jako aluminosilikátová složka použity elektrárenský popílek, vysokopecní struska a metakaolin v kombinaci s granulárním plnivem v podobě kameniva frakce 0 – 4 mm, granulárním mikroplnivem v podobě vápenných odprašků a fibrilárním plnivem v podobě rozptýlené výztuže. Na jednotlivých směsích byly zkoušeny základní fyzikálně-mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu). Na vybraných směsích byla ověřována odolnost vůči zvýšeným a vysokým teplotám a odolnost vůči vybraným agresivním médiím prostřednictvím pevnostních charakteristik.

Czech abstract

V předkládaném příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálních prací zabývajících se možností využití převážně průmyslových elektrárenských odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů.Základní složkou alkalicky aktivovaných materiálů je aluminosilikát (materiál bohatý na křemík a hliník). V předkládaných experimentálních pracích byly jako aluminosilikátová složka použity elektrárenský popílek, vysokopecní struska a metakaolin v kombinaci s granulárním plnivem v podobě kameniva frakce 0 – 4 mm, granulárním mikroplnivem v podobě vápenných odprašků a fibrilárním plnivem v podobě rozptýlené výztuže. Na jednotlivých směsích byly zkoušeny základní fyzikálně-mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu). Na vybraných směsích byla ověřována odolnost vůči zvýšeným a vysokým teplotám a odolnost vůči vybraným agresivním médiím prostřednictvím pevnostních charakteristik.

Documents

BibTex


@article{BUT88955,
 author="Jaroslav {Válek} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů",
 annote="V předkládaném příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentálních prací zabývajících se možností využití převážně průmyslových elektrárenských odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů.Základní složkou alkalicky aktivovaných materiálů je aluminosilikát (materiál bohatý na křemík a hliník). V předkládaných experimentálních pracích byly jako aluminosilikátová složka použity elektrárenský popílek, vysokopecní struska a metakaolin v kombinaci s granulárním plnivem v podobě kameniva frakce 0 – 4 mm, granulárním mikroplnivem v podobě vápenných odprašků a fibrilárním plnivem v podobě rozptýlené výztuže. Na jednotlivých směsích byly zkoušeny základní fyzikálně-mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu). Na vybraných směsích byla ověřována odolnost vůči zvýšeným a vysokým teplotám a odolnost vůči vybraným agresivním médiím prostřednictvím pevnostních charakteristik.",
 address="Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Redakcia časopisu Acta Envir. Univ. Comenianae",
 chapter="88955",
 institution="Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Redakcia časopisu Acta Envir. Univ. Comenianae",
 number="1",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="march",
 pages="130--135",
 publisher="Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Redakcia časopisu Acta Envir. Univ. Comenianae",
 type="journal article - other"
}