Publication detail

Šíření únavových trhlin v módu II a III v oblasti prahových hodnot ve feritické a austenitické oceli

VOJTEK, T.

Original Title

Šíření únavových trhlin v módu II a III v oblasti prahových hodnot ve feritické a austenitické oceli

Czech Title

Šíření únavových trhlin v módu II a III v oblasti prahových hodnot ve feritické a austenitické oceli

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je popis experimentů, které jsou prováděny na vzorcích z feritické a austenitické oceli. Cílem experimentů je nalezení prahových hodnot faktoru intenzity napětí pro šíření trhliny v módech II a III. Je rozebrán výpočet vztahů mezi faktory intenzity napětí a zatížením vzorků, přičemž některé vztahy ještě nejsou definitivně nalezeny a budou ověřeny výpočtem metodou konečných prvků. Dále jsou uvedena schémata přípravků pro zatěžování vzorků ve smyku a krutu, geometrie vzorků a výsledky v podobě grafů závislosti rychlosti šíření trhliny na aplikovaném rozkmitu faktoru intenzity napětí. Pozorování lomových ploch vzorků slouží jednak k určení délky šíření trhliny, jednak k měření profilů na lomové ploše a směrů odklonu trhlin. Zjištěné údaje přispějí také ke studiu fyzikálního mechanismu šíření těchto trhlin.

Czech abstract

V příspěvku je popis experimentů, které jsou prováděny na vzorcích z feritické a austenitické oceli. Cílem experimentů je nalezení prahových hodnot faktoru intenzity napětí pro šíření trhliny v módech II a III. Je rozebrán výpočet vztahů mezi faktory intenzity napětí a zatížením vzorků, přičemž některé vztahy ještě nejsou definitivně nalezeny a budou ověřeny výpočtem metodou konečných prvků. Dále jsou uvedena schémata přípravků pro zatěžování vzorků ve smyku a krutu, geometrie vzorků a výsledky v podobě grafů závislosti rychlosti šíření trhliny na aplikovaném rozkmitu faktoru intenzity napětí. Pozorování lomových ploch vzorků slouží jednak k určení délky šíření trhliny, jednak k měření profilů na lomové ploše a směrů odklonu trhlin. Zjištěné údaje přispějí také ke studiu fyzikálního mechanismu šíření těchto trhlin.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT88731,
 author="Tomáš {Vojtek}",
 title="Šíření únavových trhlin v módu II a III v oblasti prahových hodnot ve feritické a austenitické oceli",
 annote="V příspěvku je popis experimentů, které jsou prováděny na vzorcích z feritické a austenitické oceli. Cílem experimentů je nalezení prahových hodnot faktoru intenzity napětí pro šíření trhliny v módech II a III. Je rozebrán výpočet vztahů mezi faktory intenzity napětí a zatížením vzorků, přičemž některé vztahy ještě nejsou definitivně nalezeny a budou ověřeny výpočtem metodou konečných prvků. Dále jsou uvedena schémata přípravků pro zatěžování vzorků ve smyku a krutu, geometrie vzorků a výsledky v podobě grafů závislosti rychlosti šíření trhliny na aplikovaném rozkmitu faktoru intenzity napětí. Pozorování lomových ploch vzorků slouží jednak k určení délky šíření trhliny, jednak k měření profilů na lomové ploše a směrů odklonu trhlin. Zjištěné údaje přispějí také ke studiu fyzikálního mechanismu šíření těchto trhlin.",
 address="Univerzita Pardubice",
 booktitle="TechMat 11",
 chapter="88731",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Pardubice",
 year="2011",
 month="november",
 pages="117--122",
 publisher="Univerzita Pardubice",
 type="conference paper"
}