Publication detail

Výpočtové modelování dynamických vlastností pásového vozidla

Original Title

Výpočtové modelování dynamických vlastností pásového vozidla

Czech Title

Výpočtové modelování dynamických vlastností pásového vozidla

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá popisem dynamických vlastností pásu vozidla. Cílem bylo porovnat dvě možnosti výpočtového modelování pohybu článků po vedení pásu. Byly využity dva výpočtové systémy, které umožňují modelovat dynamiku soustavy těles. Prvním výpočtovým systémem je PRO/MECHANICA zvláště jeho modul MOTION, který se již osvědčil při řešení jiných projektů. Jako druhý výpočtový systém byl využit SIM/MECHANICS, který je součástí programu MATLAB jako jeho nadstavba.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá popisem dynamických vlastností pásu vozidla. Cílem bylo porovnat dvě možnosti výpočtového modelování pohybu článků po vedení pásu. Byly využity dva výpočtové systémy, které umožňují modelovat dynamiku soustavy těles. Prvním výpočtovým systémem je PRO/MECHANICA zvláště jeho modul MOTION, který se již osvědčil při řešení jiných projektů. Jako druhý výpočtový systém byl využit SIM/MECHANICS, který je součástí programu MATLAB jako jeho nadstavba.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT8707,
  author="Radek {Vlach} and Robert {Grepl} and Milan {Chalupa} and Čestmír {Ondrůšek}",
  title="Výpočtové modelování dynamických vlastností pásového vozidla",
  annote="Příspěvek se zabývá popisem dynamických vlastností pásu vozidla. Cílem bylo porovnat dvě možnosti výpočtového modelování pohybu článků po vedení pásu. Byly využity dva výpočtové systémy, které umožňují modelovat dynamiku soustavy těles.
Prvním výpočtovým systémem je PRO/MECHANICA zvláště jeho modul MOTION, který se již osvědčil při řešení jiných projektů. Jako druhý výpočtový systém byl využit SIM/MECHANICS, který je součástí programu MATLAB jako jeho nadstavba.
",
  booktitle="Computational Mechanics 2003",
  chapter="8707",
  year="2003",
  month="november",
  pages="505",
  type="conference paper"
}