Publication detail

Studijní opory v předmětu Základy konstruování

SVOBODA, P., BRANDEJS, J., DVOŘÁČEK, J., PROKEŠ, F.

Original Title

Studijní opory v předmětu Základy konstruování

Czech Title

Studijní opory v předmětu Základy konstruování

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT8427,
 author="Jan {Brandejs} and Pavel {Svoboda} and Jiří {Dvořáček} and František {Prokeš}",
 title="Studijní opory v předmětu Základy konstruování",
 address="Ústav výrobních strojů a nechanizmů ČVUT Praha",
 booktitle="Sborník referátů XLIV. konference kateder částí a mechanizmů strojů s mezinárodní účastí",
 chapter="8427",
 institution="Ústav výrobních strojů a nechanizmů ČVUT Praha",
 year="2003",
 month="september",
 pages="19",
 publisher="Ústav výrobních strojů a nechanizmů ČVUT Praha",
 type="conference paper"
}