Publication detail

Iterativní teorie funkcí a školská matematika.

CHVALINA, J., BERÁNEK, J.

Original Title

Iterativní teorie funkcí a školská matematika.

Czech Title

Iterativní teorie funkcí a školská matematika.

Language

cs

Original Abstract

Článek obsahuje využití diskrétní iterační teorie funkcí pro řešení matematických problémů z oblasti uspořádání množiny všech iterativních kořenů dané reálné funkce.

Czech abstract

Článek obsahuje využití diskrétní iterační teorie funkcí pro řešení matematických problémů z oblasti uspořádání množiny všech iterativních kořenů dané reálné funkce.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT8135,
  author="Jan {Chvalina} and Jaroslav {Beránek}",
  title="Iterativní teorie funkcí a školská matematika.",
  annote="Článek obsahuje využití diskrétní iterační teorie funkcí pro řešení matematických problémů z oblasti uspořádání množiny všech iterativních kořenů dané reálné funkce.
",
  booktitle="Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis",
  chapter="8135",
  edition="Séria C, Matematika, Fyzika, Informatika",
  year="2003",
  month="january",
  pages="5",
  type="conference paper"
}