Publication detail

Restoration of ultrasound data by means of cepstral analysis

JIŘÍK, R., JAN, J.

Original Title

Restaurace ultrazvukových dat s využitím kepstrální analýzy

Czech Title

Restaurace ultrazvukových dat s využitím kepstrální analýzy

English Title

Restoration of ultrasound data by means of cepstral analysis

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá 1-D homomorfickou dekonvolucí ultrasonografických obrazových dat. Představuje počáteční fázi projektu zaměřeného na restauraci lékařských ultrasonografických obrazů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá 1-D homomorfickou dekonvolucí ultrasonografických obrazových dat. Představuje počáteční fázi projektu zaměřeného na restauraci lékařských ultrasonografických obrazů.

English abstract

The contribution is concerned with 1-D homomorphic deconvolution of ultrasonic image data. It represents the initial stage of a project aimed at restoration of medical ultrasonic images.

Keywords

ultrasonic imaging, image restoration, homomorphic deconvolution, cepstral analysis

Released

06.10.2000

Location

Brno

Pages count

1

BibTex


@inproceedings{BUT7967,
  author="Radovan {Jiřík} and Jiří {Jan}",
  title="Restaurace ultrazvukových dat s využitím kepstrální analýzy",
  annote="Příspěvek se zabývá 1-D homomorfickou dekonvolucí ultrasonografických obrazových dat. Představuje počáteční fázi projektu zaměřeného na restauraci lékařských ultrasonografických obrazů.",
  booktitle="Sborník abstrakt, kongres MEFA 2000",
  chapter="7967",
  year="2000",
  month="october",
  pages="0",
  type="conference paper"
}