Publication detail

Řešitelnost jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu.

CHVALINA, J. BERÁNEK, J.

Original Title

Řešitelnost jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu.

Czech Title

Řešitelnost jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu.

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je věnován konstrukci a základním vlastnostem jistých grup dvoudimenzionálních prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu. Zejména je dokázáno, že zmíněná grupa prostorů je řešitelná.

Czech abstract

Příspěvek je věnován konstrukci a základním vlastnostem jistých grup dvoudimenzionálních prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu. Zejména je dokázáno, že zmíněná grupa prostorů je řešitelná.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT75923,
 author="Jan {Chvalina} and Jaroslav {Beránek}",
 title="Řešitelnost jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu.",
 annote="Příspěvek je věnován konstrukci a základním vlastnostem jistých grup dvoudimenzionálních prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu. Zejména je dokázáno, že zmíněná grupa prostorů je řešitelná.",
 address="UKF",
 booktitle="ACTA MATHEMATICA 14",
 chapter="75923",
 howpublished="online",
 institution="UKF",
 year="2011",
 month="october",
 pages="51--57",
 publisher="UKF",
 type="conference paper"
}