Publication detail

Inverzní kinematický model robotické nohy metodou Lazy Learning

Original Title

Inverzní kinematický model robotické nohy metodou Lazy Learning

Czech Title

Inverzní kinematický model robotické nohy metodou Lazy Learning

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá aplikací metody lokálního modelování Lazy Learning pro inverzní kinematické modelování robotického mechanismu. Je zde popsáno řešení přímého kinematického problému a parametry numerických experimentů.

Czech abstract

Článek se zabývá aplikací metody lokálního modelování Lazy Learning pro inverzní kinematické modelování robotického mechanismu. Je zde popsáno řešení přímého kinematického problému a parametry numerických experimentů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT7565,
  author="Robert {Grepl} and Ctirad {Kratochvíl}",
  title="Inverzní kinematický model robotické nohy metodou Lazy Learning",
  annote="Článek se zabývá aplikací metody lokálního modelování Lazy Learning pro inverzní kinematické modelování robotického mechanismu. Je zde popsáno řešení přímého kinematického problému a parametry numerických experimentů.",
  booktitle="Výpočtová mechanika 2002",
  chapter="7565",
  year="2002",
  month="october",
  pages="75",
  type="conference paper"
}