Publication detail

Transfer těžkých kovů při spalování odp

KARÁSEK, R. SKÁLA, Z.

Original Title

Transfer těžkých kovů při spalování odp

Czech Title

Transfer těžkých kovů při spalování odp

Language

cs

Original Abstract

Směsný komunální odpad (SKO) je heterogenní materiál, který se skládá především z organických a minerálních látek, kovů a vody. Po termickém zpracování se tento odpad rozděšlí do jednotlivých produktů spalování. To platí také pro kovy obsažené v odpadu. Tento článek se zabývá chováním těžkých kovů (TK) a jejich sloučenin v průběhu spalovacího procesu. Hlavním cílem práce je stanovení množství vybraných těžkých kovů v SKO z produktů spalování. Ve spalovní komunálních odpadů SAKO, a. s. se uskutečnilo týdenní měření. Byly provedeny odběry jednotlivých produktů spalování a po laboratorní analýze byly zpracovány výsledky pro vybrané těžké kovy.

Czech abstract

Směsný komunální odpad (SKO) je heterogenní materiál, který se skládá především z organických a minerálních látek, kovů a vody. Po termickém zpracování se tento odpad rozděšlí do jednotlivých produktů spalování. To platí také pro kovy obsažené v odpadu. Tento článek se zabývá chováním těžkých kovů (TK) a jejich sloučenin v průběhu spalovacího procesu. Hlavním cílem práce je stanovení množství vybraných těžkých kovů v SKO z produktů spalování. Ve spalovní komunálních odpadů SAKO, a. s. se uskutečnilo týdenní měření. Byly provedeny odběry jednotlivých produktů spalování a po laboratorní analýze byly zpracovány výsledky pro vybrané těžké kovy.

Documents

BibTex


@article{BUT75479,
 author="René {Karásek} and Zdeněk {Skála}",
 title="Transfer těžkých kovů při spalování odp",
 annote="Směsný komunální odpad (SKO) je heterogenní materiál, který se skládá především z organických a minerálních látek, kovů a vody. Po termickém zpracování se tento odpad rozděšlí do jednotlivých produktů spalování. To platí také pro kovy obsažené v odpadu. Tento článek se zabývá chováním těžkých kovů (TK) a jejich sloučenin v průběhu spalovacího procesu. Hlavním cílem práce je stanovení množství vybraných těžkých kovů v SKO z produktů spalování.
Ve spalovní komunálních odpadů SAKO, a. s. se uskutečnilo týdenní měření. Byly provedeny odběry jednotlivých produktů spalování a po laboratorní analýze byly zpracovány výsledky pro vybrané těžké kovy.",
 address="CEMC – České ekologické manažerské centrum",
 chapter="75479",
 institution="CEMC – České ekologické manažerské centrum",
 number="1",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="march",
 pages="26--31",
 publisher="CEMC – České ekologické manažerské centrum",
 type="journal article - other"
}