Publication detail

Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno

Original Title

Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno

Czech Title

Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek prezentuje některé vědecko-výzkumné aktivity Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Podrobněji jsou popsány násleldující aktivity: vývoj a aplikace nekovové výztuže, chování této výztuže při požáru, vývoj la použití nekovových kotevních prvků, zesilování konstrukcí s použitím dodatečné nepředpjaté výztuže a plně pravděpodobnostní přístup návrhu konstrukce.

Czech abstract

Příspěvek prezentuje některé vědecko-výzkumné aktivity Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Podrobněji jsou popsány násleldující aktivity: vývoj a aplikace nekovové výztuže, chování této výztuže při požáru, vývoj la použití nekovových kotevních prvků, zesilování konstrukcí s použitím dodatečné nepředpjaté výztuže a plně pravděpodobnostní přístup návrhu konstrukce.

BibTex


@inproceedings{BUT75404,
 author="Petr {Štěpánek} and David {Horák} and František {Girgle} and Martin {Zlámal} and Ivana {Laníková}",
 title="Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno",
 annote="Příspěvek prezentuje některé vědecko-výzkumné aktivity Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Podrobněji jsou popsány násleldující aktivity: vývoj a aplikace nekovové výztuže, chování této výztuže při požáru, vývoj la použití nekovových kotevních prvků, zesilování konstrukcí s použitím dodatečné nepředpjaté výztuže a plně pravděpodobnostní přístup návrhu konstrukce.",
 address="TU Košice",
 booktitle="Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií",
 chapter="75404",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU Košice",
 year="2011",
 month="october",
 pages="44--49",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}