Publication detail

Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let

Original Title

Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let

Czech Title

Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let

Language

cs

Original Abstract

V rámci rekonstrukce a dostavby areálu vysoké školy v Olomouci byly zjištěny nedostatečné pevnosti betonu nosné konstrukce objektu, jehož výstavba probíhala v 50. letech minulého století. Na základě následného stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření. Popis vybrané varianty.

Czech abstract

V rámci rekonstrukce a dostavby areálu vysoké školy v Olomouci byly zjištěny nedostatečné pevnosti betonu nosné konstrukce objektu, jehož výstavba probíhala v 50. letech minulého století. Na základě následného stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření. Popis vybrané varianty.

BibTex


@inproceedings{BUT75403,
 author="Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková} and Petr {Šimůnek}",
 title="Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let",
 annote="V rámci rekonstrukce a dostavby areálu vysoké školy v Olomouci byly zjištěny nedostatečné pevnosti betonu nosné konstrukce objektu, jehož výstavba probíhala v 50. letech minulého století. Na základě následného stavebního průzkumu byly navrženy tři varianty statických opatření. Popis vybrané varianty.",
 address="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI",
 booktitle="Zborník prednášok zo 7. seminára Sanácia betónových konštrukcií",
 chapter="75403",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI",
 year="2011",
 month="december",
 pages="111--116",
 publisher="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI",
 type="conference paper"
}